Hoppa till innehåll

Här finns information för dig som leder en ideell förening! Här kan du se vilket stöd er förening kan få av Nacka kommun.

NYHETER för föreningsledare

Parkering Nacka sportcentrum

Parkeringsplatserna utanför Nacka sportcenter och Nacka simhall ska förbättras, arbete pågår under sommaren och fram till september 2018.

Den nya ishallen i Björknäs kan försenas efter olycka

Under lördagen den 30 juni inträffade en olycka under byggarbetet vid Björknäs ishall. Byggarbetet har nu stoppats och färdigställandet av den nya ishallen blir sannolikt försenat.

Nacka kommun förbättrar villkoren för fotbollen på Nacka IP

Fotbollstältet på Nacka IP kommer monteras ned våren 2019 och flyttas till en annan plats. Den nya placeringen av tältet ska bestämmas i dialog med föreningslivet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.