Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Föreningsbidrag

Ideella föreningar och organisationer som har verksamhet i Nacka kommun kan söka olika föreningsbidrag för sin föreningsverksamhet. Det är olika politiska nämnder som ansvarar för de olika föreningsbidragen. Därför kan det vara olika kriterier och ansökningssätt beroende på vilket bidrag föreningen söker.

Bidrag kan sökas för följande verksamheter

IDROTT OCH ANNAN FRITIDSVERKSAMHET

Här hittar du information om föreningsbidrag som förenngar som beriver idrott och andra fritidsaktiviteter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning kan söka. Det finns lokalt aktivitetsbidrag (LOK), adminitstrationsbidrag (medlemsbidrag) och projektbidrag för verksamhetsutveckling. Föreningar som har egna lokaler och anläggningar kan även söka investeringsbidrag för föreningar med egna lokaler och anläggningar. För att kunna söka dessa föreningsbidrag måste föreningen först vara godkänd som bidragsberättigad förening.

Föreningar kan även ansöka om verksamhetsstöd för fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Nacka kommun kan även ingå överenskommelser med föreningar om öppna aktiviteter där det kan finnas särskilda behov för extra satsningar. För detta kan föreningar få särskilt riktade föreningsbidrag.

Läs om föreningsbidrag för idrotts- och fritidsföreningar.

KulturVERKSAMHET

Här hittar du information om kommunens kulturstöd till kulturaktörer. Det finns lilla projektstödet, stora projektstödet och versksamhetsstöd.

Kulturstöd kan ansökas med sista dag 1 april och 1 oktober. Lilla projektstödet handläggs löpande.

Läs om kulturstöd.

Frivilligt socialt arbete

Sista dag att söka för verksamhetsåret därpå är 1 november.

Läs mer om verksamhetsbidrag för frivilligt socialt arbete här.

PENSIONÄRSVERKSAMHET

Läs mer om föreningsbidrag till pensionärsföreningar här

PROJEKT FÖR INKLUDERING

Föreningar och organisationer som vill göra något för integration och inkludering kan söka projektbidrag för inkludering? Läs mer här.

Kontroll av inlämnade uppgifter

Ibland behöver kommunen kontrollera att inlämnade uppgifter stämmer och ber då att få ta del av föreningens handlingar, till exempel medlems- och deltagarförteckningar, kontrakt, protokoll, bokföring.

Har en förening lämnat felaktiga uppgifter blir föreningen återbetalningsskyldig och får inga mer bidrag förrän ansvarig nämnd har gjort en ny prövning.

För barn utan svenskt personnummer

Kommunen betalar ut lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) och administrationsbidrag för alla barn.

För barn utan svenskt personnummer eller samordningsnummer, redovisa separat till kommunen. ApN kan bara ta emot närvarokort med fullständigt personnummer eller samordningsnummer.

Nyanlända barn och unga som ännu inte fått svenskt personnummer kan ansöka om ett samordningsnummer på Skatteverket.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.