Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Föreningsbidrag

Föreningsbidrag för idrotts- och fritidsföreningar

Här hittar du information om hur du söker investeringsbidrag, lokalt aktivitetsbidrag, administrationsbidrag, projektbidrag med mera.

Bli bidragsberättigad förening

För att söka nedan bidrag behöver din förening vara registrerad hos Nacka kommun som bidragsberättigad.

  • lokalt aktivitetsbidrag
  • administrationsbidrag
  • föreningsbidrag för flickor 12-18 år (ideella förningar)

Du kan när som helst på året ansöka om att bli bidragsberättigad förening.

För att fortsätta att vara bidragsberättigad förening måste föreningen söka lokalt aktivitets- och administrationsbidrag kontinuerligt.

För att kunna bli bidragsberättigad ska föreningen:

  • ha minst 20 aktiva medlemmar i åldern 4-20 år samt kunna
  • redovisa minst 20 bidragsberättigade sammankomster per verksamhetsår.
  • vara ansluten till riks-, distrikts- eller annan regional organisation.
  • ha valt styrelse och antagit stadgar samt ha flertalet medlemmar boende i kommunen.

Med aktiv medlem menas en person som är 4-20 år, är ansluten till föreningen och har betalt föreningens årsavgift, enligt stadgarna har möjlighet att påverka beslut som rör föreningens verksamhet och inriktning och är valbar och har rösträtt från det år medlemmen fyller 15 år.

Bidragsberättigad förening Ansök

För att beviljas nedanstående bidrag måste föreningen vara godkänd som en bidragsberättigad förening i Nacka. Ansökan om att bli registrerad som bidragsberättigad kan ske löpande under året. Från den tidpunkt föreningen blivit godkänd kan föreningen tillgodoräkna sig kommande lokalt aktivitetsbidrag. Läs mer här om hur du ansöker.

De flesta av dessa bidrag söks i det digitala systemet ApN.
Kom igång med ApN. Ansök om inlogg.

Riktlinjer för föreningsbidrag för barn och unga 4-20 år (PDF-dokument, 135 kB)


Aktivitetsbidrag

Aktivitetsbidrag baseras på antalet genomförda bidragsberättigade sammankomster i föreningens regi.

Sök senast 25 augusti för verksamhet genomförd under första halvåret (1 januari - 30 juni) och den 25 februari för andra halvårets verksamhet (1 juli - 31 december). Du gör ansökan två gånger per år i Aktivitetskort på Nätet - ApN.

Aktivitetsbidraget ligger även till grund för kommunens uträkning av föreningars träningstillfällen så det är av stor vikt att ansökningarna kommer in i tid för att fördelningen av träningstider ska kunna genomföras.

ApN Logga in


Administrationsbidrag

Administrationsbidrag är ett medlemsstöd som utgår till medlemmar i åldern 4-10 år och 11-20 år och baseras på antal medlemmar i respektive åldersgrupp. Föreningen ska ha minst 20 aktiva medlemmar i åldern 4-20 år, för att få bidraget.

Sök senast 1 maj för föregående verksamhetsår. Du gör ansökan i Aktivitetskort på Nätet - ApN. Kom igång med ApN.

ApN Logga in


Projektbidrag

Syftet med projektbidraget är att föreningar ska få möjlighet att genomföra projekt som kan utveckla och höja verksamhetens kvalitet.

Bidraget kan sökas vid två tillfällen per år, senast 1 april för projekt som ska starta under hösten och före 1 oktober för projekt som ska starta under våren.

Projektbidrag Sök

Personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för föreningsbidrag för personer med funktionsnedsättning (PDF-dokument, 129 kB)

Investeringsbidrag

Investeringsbidraget ska underlätta för föreningar att renovera eller göra ny-, till- eller ombyggnad av egen anläggning. Investeringsbidraget ska även ge en möjlighet för föreningar att göra underhållsarbeten i egna anläggningar och lokaler.

Här kan du hämta riktlinjer för bidraget. I riktlinjerna kan du se vilka föreningar som kan få bidrag och vad som krävs för att få bidraget.

En förening beviljas högst 50 000 kronor för en investering i sin anläggning eller lokal per ansökningstillfälle.

Ansökan ska vara inlämnad senast 1 april respektive 1 oktober för investeringsprojekt som föreningen planerar att starta under halvåret efter.

Sidan uppdaterades: