Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Föreningsbidrag

Bidrag för frivilligt socialt arbete

Inom socialtjänstens område finns ett antal ideella föreningar som gör värdefulla insatser för medmänniskor. Socialnämnden och äldrenämnden i Nacka kan, efter ansökan, bevilja verksamhetsbidrag till ideella föreningar som bedriver frivilligt socialt arbete. Riktlinjerna utgår ifrån kommunens vision, grundläggande värdering, ambition och övergripande mål.

Ladda ner riktlinjen för äldrenämnden här och för socialnämnden här.

Vad kan man söka bidrag för?

Socialnämnden och äldrenämndens verksamhetsbidrag till föreningar, är ett riktat bidrag till verksamheter för kommunens invånare. Föreningarnas verksamheter ska ge förutsättningar för ett brett utbud av frivilligt socialt arbete med koppling till socialnämndens ansvarsområden. Bidraget är ett stöd till föreningens verksamhet. Ett av syftena med bidraget är att inspirera till förnyelse och utveckling samt utveckla samarbetsformer mellan offentliga och frivilliga insatser.

Hur söker man bidrag för frivilligt socialt arbete?

För att söka verksamhetsbidrag från social- respektive äldrenämnden ska man fylla i en ansökan och e-posta den till kos@nacka.se senast den 1 november tillsammans med redovisning av hur föregående års bidrag har använts. Bidraget ska avse nästa års verksamhet. Det ekonomiska stödet delas ut efter de riktlinjer som socialnämnden och äldrenämnden fastställt.

Vi ger besked om bidraget beviljas (helt eller delvis) alternativt avslås under december månad.

Har du frågor om verksamhetsbidrag kan du skicka dem via e-post till kos@nacka.se.

Sidan uppdaterades: