Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Oktober

Planering för nya idrotts- och fritidsanläggningar

Nacka kommun utreder kontinuerligt vilka nya idrotts- och fritidsanläggningar som kommer behövas i framtiden. Nya anläggningar behövs både för att det är brist på anläggningar idag och för att befolkningen kommer att öka de närmaste 15 åren,

I Nacka finns ett rikt utbud av idrotts- och fritidsverksamhet för främst barn och ungdomar. Samtidigt framför både föreningar och allmänheten att det är en brist på anläggningar för idrott och annan fritidsverksamhet. Flera verksamheter har kö till sin verksamhet redan idag och nya verksamheter kan sällan startas då det inte finns plats. Dessutom kommer Nackas befolkning att öka kraftigt de kommande 15 åren och den planerade förtätningen skapar förväntningar på en utbyggnad av anläggningar för att kunna möta befolkningens krav och behålla Nackas attraktivitet.

Därför har fritidsnämnden på sitt sammanträde i september pekat ut en viljeinriktning för den kommande planeringen för nya idrotts- och fritidsanläggningar. Nedan kan ni se den rapport som kommunen har tagit fram. I detta arbete har flera idrottsföreningar bidragit med värdefulla uppgifter.

Nu bjuder vi in er föreningar att lämna in synpunkter på rapporten. Era synpunkter kommer att sammanställas och presenteras för politiken under våren 2017 samt ligga till grund för en reviderad sammanställning av behov som ska vara klar om ett år. Ni är välkomna med förslag och synpunkter på både hur det som nämns i rapporten kan bli verklighet och på det ni menar saknas i rapporten. Föreningar är välkomna att lämna in skriftliga yttranden om denna rapport. Vi kommer ta emot era yttranden löpande under hela hösten.

Workshop om behov av nya idrottsanläggningar

Ni är även välkomna att delta på en workshop om detta under årets föreningsledardagar. På denna workshop kommer vi att presentera hur vi arbetat med rapporten och vad vi kommit fram till. Då kommer det även bli ytterligare diskussioner om framtida behov av anläggningar. Ni får möjlighet att bidra med ytterligare förslag och kunskap om olika idrotter och anläggningstyper. Vi kommer dessutom att informera om aktuella och pågående investeringsprojekt. Denna workshop är en del av programmet på årets föreningsledardagar. Workshopen kommer att äga rum i Nacka stadshus tisdag 15 november kl. 18.00 – ca 20.30, fika kommer finnas från 17. Anmälan görs via inbjudan till föreningsledardagarna.

Läs rapporten här. (PDF-dokument, 1,7 MB)

Sidan uppdaterades: