Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Vilka idrotts-, fritids- och kulturanläggningar behövs i framtiden

Nacka kommun undersöker vilka anläggningar, ytor och lokaler som behövs för att de som bor i och besöker Nacka ska kunna ha en bra och aktiv fritid. Nu kan föreningar bidra med synpunkter!

I Nacka finns ett rikt utbud av idrotts- och fritidsanläggningar. Samtidigt konstateras att efterfrågan på anläggningar och lokaler är större än utbudet. Framför allt barn och ungdomar ska ha bra möjligheter att delta i olika aktiviteter på fritiden. Därför har kommunen tittat på vilken utbud som finns idag och vilka fler anläggningar och lokaler som saknas idag. Det kan handla om idrott och motion, friluftsliv, husdjur eller hästar, kreativt skapande, konst och kultur eller kanske något helt annat.

Nackas befolkning beräknas att öka kraftigt de kommande åren och den planerade förtätningen skapar förväntningar på en utbyggnad av anläggningar för att kunna möta befolkningens krav och behålla Nackas attraktivitet. Därför har kommunen undersökt vilka idrotts-, fritids- och kulturanläggningar som behövs idag och i framtiden. Nu finns det två rapporter som visar på de bedömda behoven och pekar ut en viljeinriktning.

Nu kan alla föreningar lämna synpunkter på undersökningen!

Kommunen vill veta vad föreningar menar att det behövs för anläggningar? Vad fattas idag? Vad är det som inte kommer fram i undersökningen? Föreningar kan också lämna fler förslag och idéer hur behoven av anläggningar och ytor för idrott, fritid och kultur kan mötas.

Här hittar du rapporterna

Behov av idrotts- och fritidsanläggningar 2017 – 2030  (PDF-dokument, 1,7 MB)

Behov av ytor och lokaler för konst och kultur 2017 - 2030  (Word-dokument, 256 kB)

Vi vill höra av er senast den 30 mars 2017!

Skicka gärna era synpunkter till oss per e-post till fritid@nacka.se

De politiska nämndernas uppgift

Fritidsnämndens uppgift är att bevaka att medborgarnas behov av motion, rörelse, rekreation, fritidsaktiviteter och mötesplatser tillgodoses. Nämnden ska också bevaka folkhälsofrågor. Nämnden ska även bevaka att föreningarnas och allmänhetens behov av anläggningar och ytor för fritidsaktiviteter i bred bemärkelse tillgodoses och beaktas i samhällsplaneringen. Ett av fritidsnämndens fokusområden är idrotts- och fritidsutbudet ska växa och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov. Ett annat fokusområde är att stimulera flera till att bli mer fysiskt aktiva. I kommunens fritidsstrategi anges bland annat att ett idrott- och fritidsutbud har ett egenvärde och är av stor vikt för demokrati, integration, folkhälsa, social hållbarhet och personlig utveckling, samt innebär möjligheter för attraktivitet och tillväxt.

Kulturnämnden ansvarar bland annat för kulturverksamheten i kommunen. Kulturverksamheten består bland annat av musikskoleverksamhet för barn och ungdomar och kulturstöd till kulturföreningar. Nämnden ska bidra till utveckling av den kommungemensam barnkulturen. Nämnden ansvarar också för kommunens lokalhistoriskt arkiv, kommunens konstsamling, och konsten i det offentliga rummet. Nämnden ska verka för medborgarna ska ha tillgång till ett varierat och lokalt kulturutbud av hög kvalité.

Sidan uppdaterades: