Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Oktober

Unga framgångsrika idrottare/lag kan söka stipendiet No Fall

No Fall idrottsstipendium delas sedan 2011 ut till en ungdom eller ett ungdomslag som under året utfört en framgångsrik idrottsprestation. Syftet med stipendiet är att uppmärksamma och främja ungas idrottsutveckling och samtidigt uppmuntra till fortsatt utövande och utveckling. Stipendiet delas ut av företaget Teknisk Fantasi i samarbete med Nacka kommun. Ansök senast 1 november.

Vem kan få stipendiet?
Följande kriterier ska uppfyllas för att få No Fall idrottsstipendium:

  • Individen eller laget/gruppen ska ha presterat i en tävling inom någon av Riksidrottsförbundets specialidrotter.
  • Personerna ska vara i åldern 13–20 år och folkbokförda i Nacka.
  • Ungdomen/ungdomarna ska vid tävlingstillfället ha representerat en idrottsförening i Nacka.
  • Den idrottsliga prestationen ska ha skett under året före utdelningstillfället, under perioden oktober–september.

Stipendiesumma

För 2017 är stipendiesumman 5 000 kronor.

Ansök senast 1 november

Endast idrottsföreningar kan föreslå stipendiater. Ansökan ska omfatta namn,
beskrivning av prestationen, eventuellt referensmaterial samt en motivering.

Ansökan undertecknas av firmatecknare.

Förslagen ska vara inkomna till Teknisk Fantasi AB senast den 1 nov 2017.

Adress: Erikssundsvägen 131, 193 91 Sigtuna .


Jury

Stipendiaten utses av en jurygrupp bestående av representanter för
Teknisk Fantasi, Fritidsnämndens ordförande i Nacka kommun samt Peter Oijala från parasportförbundet. Beslutet kan inte överklagas.

Utdelning av stipendiet

Utdelning av stipendiet sker i samband med avslutningen av Nacka kommuns föreningsledarvecka som 2017 avslutas söndagen den 19:e november i Nacka stadshus.

Sidan uppdaterades: