Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mars

Nytt föreningsbidrag för föreningar med egna anläggningar

Nu kan föreningar som har egna anläggningar ansöka om investeringsbidrag för att kunna göra investeringar, renoveringar eller underhållsåtgärder i sina egna anläggningar och lokaler.

Kommunens nya investeringsbidrag för föreningar ska underlätta för föreningar att renovera eller göra ny-, till- eller ombyggnad av egen anläggning. Investeringsbidraget ska även ge en möjlighet för föreningar att göra underhållsarbeten i egna anläggningar och lokaler.

Här kan du hämta riktlinjer för det nya bidraget. I riktlinjerna kan du se vilka föreningar som kan få bidrag och vad som krävs för att få bidraget.

Under 2018 kan en förening beviljas högst 50 000 kronor för en investering i sin anläggning eller lokal.

Ansökan ska vara inlämnad senast 1 april respektive 1 oktober för investeringsprojekt som föreningen planerar att starta under halvåret efter. Besked lämnas 30 maj respektive 30 november.

Sidan uppdaterades: