Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
April

Ung livsstil

94 procent av ungdomarna på högstadiet i Nacka har det bra på fritiden. Det visar forskningsstudien Ung livsstil.

Nacka kommun har under vintern 2016/2017 genomfört studien Ung livsstil där ett representativt urval av elever i årskurs nio svarat på frågor om hur de mår, vad de gör på sin fritid och vad de vill att Nacka kommun ska satsa på. Studien är en del av en större forskningsstudie där ett 15-tal kommuner deltar. Studien genomförs i samarbete med forskaren Ulf Blomdahl och institutionen för socialt arbete på Stockholms universitet.

Studien tar upp en rad områden som rör ungdomar. Vad gör ungdomar och vad vill de göra på deras fria tid? Vilken uppfattning har de om sin hälsa? Hur mycket deltar de i olika aktiviteter, hur ofta besöker de olika platser? Hur är förtroendet till vuxna och kompisar? Hur ser ungas läsvanor och motionsvanor ut?

Med resultatet kan Nacka kommun se hur framgångsrika och uppskattade olika satsningar är och hur vi ska arbeta framåt för att göra Nacka till en ännu bättre plats för ungdomar.

Här kan du ladda ner en populärversion av forskningsstudien i Nacka, där vi sammanfattar resultaten.

Du kan även läsa mer om forskningsstudien här.

Sidan uppdaterades: