Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Informationsmöte om utvecklingen på Järlahöjden

Nu har arbetet startat med att forma en levande och öppen stadskärna i Nacka stad. Den 22 maj träffade Nacka kommun idrottsföreningar som har sin verksamhet på Järlahöjden och berättade om målbilden med stadsutvecklingen, hur processen ser ut framöver och hur det påverkar idrottsanläggningarna på Järlahöjden.

Fram till 2020 planerar och utreder kommunen stadsutvecklingen på Järlahöjden. Inriktningen för stadsplaneringen på Järlahöjden, som beslutades av kommunstyrelsen 2017, innehåller en simhall, en elvamannaplan, en sjumannaplan, en friidrottsyta, en eller två ishallar, två sporthallar och en skateboardpark. Uppdraget är att de befintliga anläggningarna inte kommer att rivas förrän det finns ersättningsanläggningar eller andra tillfälliga lösningar.

Föreningarnas förslag och synpunkter sammanställs och kommer att presenteras för förtroendevalda i kommunen.

Löpande information om stadsutvecklingen på Järlahöjden kommer att förmedlas på ytterligare informationsmöten, nyhetsbrev och på webben.

För mer information om stadsutvecklingen, se www.nacka.se/jarlahojden

Sidan uppdaterades: