Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

No Fall Idrottsstipendium – dags att nominera din kandidat

No Fall idrottsstipendium delas sedan 2011 ut till en ungdom eller ett ungdomslag som under året utfört en framgångsrik idrottsprestation. Syftet med stipendiet är att uppmärksamma och främja ungas idrottsutveckling och samtidigt uppmuntra till fortsatt utövande och utveckling. Stipendiet delas ut av företaget Teknisk Fantasi i samarbete med Nacka kommun. Nominera senast 26 oktober.

Vem kan få stipendiet?

Följande kriterier ska uppfyllas för att få No Fall idrottsstipendium:

 • Individen eller laget/gruppen ska ha presterat i en tävling inom någon av
  Riksidrottsförbundets specialidrotter.
 • Personerna ska vara i åldern 13–20 år och folkbokförda i Nacka.
 • Ungdomen/ungdomarna ska vid tävlingstillfället ha representerat en
  idrottsförening i Nacka.
 • Den idrottsliga prestationen ska ha skett under året före utdelningstillfället,
  under perioden oktober 2017 – september 2018.

Stipendiesumma
För 2018 är stipendiesumman 5 000 kronor.

Ansökan
Endast idrottsföreningar kan föreslå stipendiater. Ansökan ska omfatta namn,
beskrivning av prestationen, eventuellt referensmaterial samt en motivering.
Ansökan undertecknas av firmatecknare.

Förslagen skickas senast den 26 oktober 2018 till:
Teknisk Fantasi AB.
Adress: Erikssundsvägen 131, 193 91 Sigtuna.

Jury
Stipendiaten utses av en jurygrupp bestående av representanter för bland annat
Teknisk Fantasi och fritidsnämnden i Nacka kommun.
Beslutet kan inte överklagas.

Utdelning av stipendiet
Utdelning av stipendiet sker i samband med avslutningen av Nacka kommuns Föreningsledardagar 2018, den 19e november i Nacka stadshus.

Sidan uppdaterades: