Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Var med och påverka framtidens föreningsstöd

Är din förening intresserad av att bidra med idéer och kunskap om föreningsbidrag eller andra former av stöd till föreningslivet?

Kultur- och fritidsenheten har i uppdrag att göra en översyn av stödet till föreningslivet. Bland annat ser vi över föreningsbidragen och de subventionerade taxorna. Några av målen med översynen är att framtidens stöd ska främja utvecklingen av föreningslivet, nå ut till fler, bli mer rättvist, lättförståeligt och rättssäkert samt kräva mindre administration från både sökande föreningar och handläggare.

Som en del av översynen ingår att föreningslivet ska vara delaktiga i utformningen av de nya riktlinjerna. Den 26 augusti anordnades en workshop där samtliga föreningar bjöds in. Tio föreningar anmälde sitt intresse och deltog. På workshopen diskuterades synpunkter om, för- och nackdelar med,dagens föreningsbidrag, idéer på hur föreningsstödet kan utformas framöver och vilka krav som är rimliga att ställa på bidragsgodkända föreningar.

Nu vill vi ge fler föreningar möjlighet att komma in med sina tankar och åsikter genom att besvara denna enkät. Endast ett svar per förening.

Länk till enkäten:
https://nacka.proofx.se/y3zi2Y5UkNwmmamcrMIl6D//

OBS! Enkäten går att besvara till och med söndag den 20 september.

Sidan uppdaterades: