Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Maj

Nya riktlinjer för föreningsbidragen och taxorna

Kultur- och fritidsenheten har genomfört en översyn av föreningsbidragen och de subventionerade taxorna i kommunens lokaler och anläggningar. Syftet med att omarbeta riktlinjerna är att utveckla och förenkla föreningsstödet så att de når ut till fler och blir mer rättvist och transparent.

Den nya stödmodellen innebär:

  • Nya övergripande riktlinjer som gäller för alla föreningar/organisationer som söker stöd.
  • Omarbetade riktlinjer för bidragsberättigade föreningar.
  • Fyra olika bidrag som riktar sig till ideella föreningar och ideella organisationer som bedriver idrotts- och fritidsverksamhet riktad till barn och ungdomar 7–20 år och personer med funktionsnedsättning, öppen verksamhet och folkhälsosatsningar.
    Det är aktivitetsbidrag, investeringsbidrag, särskilt verksamhetsbidrag och projektbidrag.
  • Föreningsbidrag ska främst ges till åldersgruppen 7–20 år.
  • Föreningsbidrag ska baseras på individuella aktivitetstillfällen istället för sammankomster och medlemskap.

Införande av de nya riktlinjerna för föreningsbidragen kommer ske successivt med start i juli 2021. Först ut att införas är de nya riktlinjerna för aktivitetsbidraget, de börjar gälla från 1 juli 2021, första ansökan enligt de nya riktlinjerna ska inkomma 1 januari till 25 februari 2022.

Även de subventionerade taxorna har ingått i översynen samt de fördelningsprinciper som styr hur tider i anläggningar fördelas. De nya taxorna infördes vid årsskiftet och arbetet med att ta fram nya fördelningsprinciper pågår fortfarande.

Läs mer i tjänsteskrivelsen

Riktlinjer för ekonomiskt stöd till ideella barn- och ungdomsföreningar och ideella organisationer inom idrotts- och fritidsområdet i Nacka kommun

Översyn av fritidsnämndens samtliga föreningsbidrag

Sidan uppdaterades: