Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Utmärkt förening

Nacka kommun och SISU idrottsutbildarna Stockholmsidrotten samarbetar kring satsningen Utmärkt förening i Nacka. Det är ett stöd för föreningar i deras arbete med föreningsutveckling, värdegrundsarbete och kvalitetsarbete. Föreningen får inspiration, ny kunskap, nya insikter och nya kontaktnät.

Arbetet med Utmärkt förening i Nacka består av sex områden:

 • föreningskunskap
 • alkohol, droger, doping
 • medvetet ledarskap
 • jämlikhet
 • säkerhet, trygghet och skadeförebyggande arbete
 • ungas delaktighet och inflytande

Till varje område anordnas ett utbildningsseminarium per halvår. Föreningen väljer vilka områden som föreningen vill fokusera på. Föreningen erbjuds utbildningshelger, en verktygslåda på webben med tips på aktiviteter och metoder samt stöd av processledare. Det kostar inte föreningen något, mer än nerlagd tid.

När föreningen arbetat med verktygen under ett till två år finns det möjlighet att få utmärkelsen Utmärkt förening i Nacka av kommunen.

Vilka föreningar kan delta?

Utmärkt förening vänder sig till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, t.ex. idrottsföreningar, kulturföreningar, idéburna föreningar och ungdomsföreningar.

Utmärkt förening vänder sig till styrelsen, ledare, tränare och föreningskonsulenter.

Mål med Utmärkt förening

Målet är att en föreningar som deltar ska:

 • få fler långsiktiga strategier för sin utveckling och blir mindre sårbar
 • utveckla sitt ledarskap, vilket leder till en tryggare verksamhet
 • få bättre möjligheter att finna samarbetspartners, sponsorer och ledare

Hur länge gäller Utmärkelsen Utmärkt förening?

Utmärkelsen gäller för ett år i taget och förnyas årligen. Föreningen behöver årligen delta på en uppföljning med kommunen och SISU, där kriterierna för utmärkelsen gås igenom. I denna uppföljning tittar man på vad som fortfarande är aktuellt och vad föreningen kan behöva arbeta vidare med.

Ladda ner informationsfoldern om Utmärkt förening här. (PDF-dokument, 5,8 MB)

Sidan uppdaterades: