Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Ny bilaga Riktlinjer och förhållningssätt för offentlig belysning i Nacka + Bilaga med nyckelbilder.

Bilagornas syfte är att ge vägledning för ljusplanering inom Nacka kommun genom att beskriva metoder och verktygför ljusplanering, teckna ett förhållningssätt till belysning i olika typmiljöer och ge riktlinjer gällande ljusets gestaltning och tekniska egenskaper.

Bilagan har tillkommit för att Nacka kommun på ett effektivt sätt ska kunna hantera återkommande frågeställningar och säkerställa att nya investeringar bidrar till översiktsplanens övergripande mål om en hållbar utveckling. Flera faktorer bidrar till behovet av en sammanhållen syn på belysning.

• Pågående stadsutvecklingsprojekt innefattar stadsmiljöer som är nya för Nacka kommun och som kräver nya förhållningssätt till belysning.

• Många av kommunens befintliga belysningsanläggningar är ineffektiva och föråldrade.

• Skillnader i otrygghet mellan olika stadsdelar och mellan olika grupper begränsar tillgången till det offentliga rummet på ett ojämlikt sätt.

• Teknisk utveckling av energieffektiva ljuskällor och styrsystem har skapat möjligheter att minska belysningens negativa miljöpåverkan och att anpassa belysningen till olika behov under olika tider på dygnet och året.

• Ny kunskap om belysningens negativa påverkan på livsförutsättningar för djur och växter.

• Ökad medvetenhet om och användning av riktlinjer för att begränsa ljusföroreningar.

• Pågående stadsutvecklingsprojekt och ny ljusteknik ger ökat behov av att värna och utveckla kulturmiljöer.

Sidan uppdaterades: