Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nya riktlinjer för föreningsbidragen och taxorna

De nya riktlinjerna gäller fullt ut från och med den 1 januari 2022.

Kultur- och fritidsenheten har genomfört en översyn av föreningsbidragen och de subventionerade taxorna i kommunens lokaler och anläggningar. Syftet med att omarbeta riktlinjerna är att utveckla och förenkla föreningsstödet så att de når ut till fler och blir mer rättvist och transparent.

Den nya stödmodellen innebär:

  • Nya övergripande riktlinjer som gäller för alla föreningar/organisationer som söker stöd.
  • Omarbetade riktlinjer för bidragsberättigade föreningar.
  • Fyra olika bidrag som riktar sig till ideella föreningar och ideella organisationer som bedriver idrotts- och fritidsverksamhet riktad till barn och ungdomar 7–20 år och personer med funktionsnedsättning, öppen verksamhet och folkhälsosatsningar.
    Det är aktivitetsbidrag, investeringsbidrag, särskilt verksamhetsbidrag och projektbidrag.
  • Föreningsbidrag ska främst ges till åldersgruppen 7–20 år.
  • Föreningsbidrag ska baseras på individuella aktivitetstillfällen istället för sammankomster och medlemskap.

Införande av de nya riktlinjerna för föreningsbidragen har skett successivt med start juli 2021. Först ut var de nya riktlinjerna för aktivitetsbidraget, de började gälla från 1 juli 2021, första ansökan enligt de nya riktlinjerna ska inkomma 1 januari till 25 februari 2022.

Även de subventionerade taxorna har ingått i översynen samt de fördelningsprinciper som styr hur tider i anläggningar fördelas.

Riktlinjerna som gäller från och med 2022 hittar du här.

Sidan uppdaterades: