Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Planerat systemunderhåll av e-tjänster (Abou) den 1 april – e-tjänster är otillgängliga under onsdag förmiddag, förväntas vara klart kl 12.

Vattenkvalitet och provtagning

Vid de flesta kommunala badplatser provtas vattnet en gång per månad. Erstaviksbadet, Källtorpssjöns norra badplats och Sickla strand är så kallade EU-bad, där prover tas oftare.

Aktuella badvattenprover

Så snart provresultaten är klara lägger kommunen in dem på Havs- och vattenmyndighetens webb.
Här finns webbplatsens lista över badplatser i Nacka. Klicka på det bad du är intresserad av för att se det senaste resultatet.

Vid provtagningstillfället mäts temperaturen och siktdjupet, och man ser efter om det finns alger eller främmande ämnen i vattnet. Dessutom analyseras förekomsten av några typer av bakterier. Vattenprovet tas minst två meter ut från strandkanten, på 20 – 30 centimeters djup. Vattnet är där mer omblandat än alldeles vid stranden. Bakterier från människor och djur har därför spridit sig bättre.

Otjänligt badvattenprov – varför?

Vid de flesta provtagningstillfällena har badvattnet i Nackas sjöar och strandbad bra kvalitet. Ibland kan det få en anmärkning och ytterst sällan anses det vara otjänligt att bada i.

Ett otjänligt prov kan ha flera orsaker. I områden där hushåll har enskilda avlopp med utlopp i sjöar eller havsvikar kan bakteriehalterna bli höga. Vid vissa sjöar finns kommunala bräddavlopp, som man vid kraftiga regn tvingas utnyttja för att leda bort spillvatten. Vid kraftiga regn kan även bakterier i jorden spolas ut i vattnet. Ytterligare en orsak till höga bakteriehalter kan vara att det finns mycket sjöfåglar vid badplatsen.

Två slags bakterier mäts

Två typer av bakterier mäts vid badvattenprovtagningarna eftersom dessa är bra indikatorer på vattnets bakteriologiska kvalitet. Om det finns höga halter av de bakterier som provtas finns det troligen även andra bakterier i vattnet. E. Coli och intenstinala enterokocker finns naturligt i människor och djurs tarmar och kan vid höga halter göra människor sjuka. Barn och människor med nedsatt immunförsvar är särskilt känsliga.

Om vattnet visar sig vara otjänligt eller tjänligt med anmärkning tas ett nytt prov och ifall också det är otjänligt görs en utredning om vad som kan ha orsakat de dåliga värdena. Dessutom tas ett ytterligare prov. Efter flera otjänliga prov i följd stängs badplatsen, och öppnas först då prov visar att vattnet är tjänsligt. Det händer ytterst sällan att Nackas badplatser stängs.

Eftersom varje provtagningstillfälle är unikt kan en badplats som visat sig ha otjänlig badvatten en dag vara tjänlig dagen efter. Orsaken kan vara att de föroreningar som funnits drivit iväg. Att vattenkvaliteten plötsligt blir sämre trots att ett godkänt prov nyligen tagits kan också inträffa, exempelvis vid kraftiga regn.

Enstaka anmärkningar är ingen hälsorisk

Ett badvatten som fått en anmärkning är inte farligt att bada i, men ansvariga i kommunen blir uppmärksammade på att det kan finnas något som förorenar badplatsen och kan behöva utredas närmare. Men ofta beror en enstaka anmärkning på tillfälligheter, som att det varit kraftiga regn vid provtagningstillfället eller att det var ovanligt många badande den dagen. Även sjöfåglar eller andra djur kan ha bidragit till de förhöjda bakteriehalterna.

Algblomning kan ge besvär

Det finns risk för blomning i fler sjöar och havsvikar. Det rör sig oftast om blågrönalger (cyanobakterier) som blommar. En del alger producerar ett gift som inte är bra att få på huden eller att svälja. Det kan ge klåda, magbesvär, hösnuva, kräkning, feber, led- och muskelvärk, huvudvärk och ögonproblem.

Om det blommar

Undvik bad och annan nära kontakt med vattnet om det inte är så klart som det brukar vara och ytan täcks av en grönbrun hinna eller fina trådar! Man bör framför allt inte låta barn, hundar eller personer med allergier bada i vatten med sådan blomning.

Algblomningar är vanligast under sensommar och höst, när vattnet är näringsrikt samtidigt som solljuset gör att algerna kan växa snabbt.

Det är svårt att skilja på giftiga och ofarliga algblomningar. Om du misstänker algblomning så rekommenderar vi att du:

  • undviker onödig kontakt med vattnet,
  • håller uppsikt över barn och husdjur nära vatten med kraftig algblomning och inte låter dem vara i kontakt med vattnet,
  • inte använder vatten från algblomningsområden (kokning förstör inte gifterna),
  • kontaktar läkare eller veterinär om barn, vuxna eller djur visar tydliga sjukdomssymptom efter bad/kontakt med blommande vatten.

Frågor och svar om algblomning

Meddela gärna kommunens miljöenhet om du ser tecken på algblomning: miljoenheten@nacka.se

Badklåda

På sommaren kan vattnet vid badstränderna innehålla fågelparasiter som är så små att de inte syns med blotta ögat. När du badar kan de borra sig in i huden någon millimeter innan de dör, vilket ger en ofarlig reaktion med kliande utslag.

Badklåda förekommer oftare efter bad i insjöar än i havet.

Det är vanligare att barn får badklåda, eftersom de ofta badar längre tid och håller till på grunt och varmt vatten där det kan finnas fler fågelparasiter.

Badklåda smittar inte mellan människor, men kan vara obehaglig. Det är bra att undvika att bada i vatten som misstänks innehålla fågelparasiter.

Mer information om badklåda på Folkhälsomyndighetens webbplats

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.