Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

VI, DE LEVANDE

SNABBFAKTA

Konstverkets titel: Vi, de levande
Placering: Älta kulturknut
Konstnär: Åsa Elieson
Teknik: Interaktiv video och installation
Invigningsår: 2014
Ansvarig: konstsekreterare Nanna Leth, Nacka konst

OM KONSTVERKET

Här kan du titta på en videointervju med konstnären om verket Vi, de levande

Konstnär Åsa Elieson har skapat ett unikt konstverk för Älta kulturknut. Det inleddes 2013 med att konstnären – i skepnad av nomaden Samson Lasko och arkivarien Barkman – tillsammans med boende i Älta undersökte och diskuterade platsens historia och samtid. Dessa informella historier har nu blandats med Ältas offentliga historieskrivningen i konstverket Vi, de levande: ett interaktivt videoverk där man som besökare guidas på en vandring i och kring Älta centrum medan verket spelas upp på en iPod som man bär med sig.

Åsa Eliesons verk, en s.k. "video walk", låter den befintliga platsen fyllas med ny innebörd. Det handlar om minne, glömska, dolda berättelser och om hur en och samma plats kan vara flera olika platser, beroende på vad vi vet om dem och hur vi rör oss genom dem under skiftande årstider. Delar vi en plats om vi delar platsens historia? Och hur väl kan vi känna en plats, lika väl som en människa (och hur väl är det)?


Videostills

En plats följer ingen sammanhållen dramaturgi utan är ett sammelsurium av händelser på sinsemellan korsande och överlappande tidslinjer. Befolkat, ja, av människor som lever och dör, föds, flyttar, verkar, ger liv och tar, bygger och river och slutligen försvinner för att lämna något slags tomrum efter sig. Platsens namn kan förändras, nya gränser dras och gamla försvinner och ägarförhållanden skiftar. Träd kan huggas ner, broar byggas, vattenytan stiga och sjunka, men själva platsen på jorden finns där trots allt!
Verket Vi, de levande lyfter fram flera av dessa dolda berättelser och blottlägger samtidigt hur vår okunskap kan användas som ett rum vi själva kan befolka, i fantasi, ord och handling.

Text: konstkonsult Po Hagström och Åsa Elieson
Foto: Po Hagström och Ulrika Gomm, Kalle Mossige-Norheim samt Åsa Elieson

performanceakter

Den permanenta delen av gestaltningen bygger på fyrtio performanceakter som utspelade sig i Älta hösten 2013. Dels med karaktären Barkman, som uppenbarade sig i biblioteket, dels med karaktären Samson Lasko, som besökare kunde umgås med i performanceakter utomhus.


Foto på arkivarien Barkman: Kalle Mossige-Norheim
Foto på nomaden Samson i samspråk med Ältabor: Ulrika Gomm

så här tar du del av verket

Sedan invigningen av den permanenta delen (videovandringen) av verket Vi, de levande, kan besökare gratis mot pant hämta ut en iPod-enhet med hörlurar i receptionen på Älta Kulturknut. Användaren aktualiserar verket genom att följa instruktionerna på skärmen. Verket utspelar sig såväl inomhus som utomhus och tar 37 minuter i anspråk.

Det interaktiva verket inkluderar fortlöpande och i presens människorna och platsen det porträtterar. Användarna av verket blir på samma gång både spelplats för och aktörer i Vi, de levande när de aktiverar det.

Den permanenta delen av Vi, de levande består även av en fast installation invid receptionen på Älta Kulturknut, där besökare kvitterar ut iPod-enheten.
Foto: Åsa Elieson

OM KONSTNÄREN

Åsa Elieson, född 1978, bor i Stockholm, tog sin masterexamen från Konstfack 2009.
2012 - 2013 studerade hon Performativ kritik vid Kungliga konsthögskolan och Stockholms Dramatiska Högskola.

Åsa Elieson började och ser sig fortfarande som skulptör.
Från att ha arbetat med objekt övergick hon till att skapa rumsliga installationer som transformerar betraktaren av hennes konst till en mer aktiv besökare. Därifrån började hon också intressera sig för andra, icke fysiska rum - sociala sammanhang och kommunikationskanaler.

I sitt konstnärliga arbete skapar och arbetar Elieson idag tillsammans med olika karaktärer, de undersöker platser och företeelser, skriver och jobbar på. Nomaden Samson Lasko och arkivarien Barkman är två sådana karaktärer som funnits med ett bra tag. May Woodhouse är en annan. Karaktärerna bloggar och har alla egna Facebooksidor!

Du möter Eliesons konst i form av installationer och performativa verk i utställningar och andra konstsammanhang både i Sverige och internationellt.

Konstnärens hemsida: asaelieson.se

HITTA TILL KONSTVERKET

Sidan uppdaterades: