Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Du behöver inte kunna något om konst eller beställning av konst för att få del av den attraktiva offentliga konsten och dess eftertraktade mervärden.
- Vi hjälper dig!

Som planarkitekt involverad i kommunens fastighets- och anläggnings projekt, extern byggherre eller privat fastighetsägare kan du med trygghet vända dig till oss för att få hjälp och guidning. Vi har mångårig erfarenhet av projekt av olika storlek. Våra medarbetare och konstkonsulter kommer med stor kunskap om arbetsprocessen för konstnärliga gestaltningar och har mycket god kännedom om ett stort utbud högkvalitativa konstnärskap. Tillsammans följs vi åt genom hela förloppet fram till slutbesiktning av det nya offentliga konstverket.

FRÅN TANKE TILL INVIGNING

Alla projekt har olika förutsättningar men det finns en övergripande process vi på Nacka Konst följer då en konstnärlig gestaltning arbetas fram:

1) DU TAR KONTAKT
I egenskap av beställare tar du kontakt med oss på Nacka konst.

2) VI UTREDER
Tillsammans utreder vi konstens möjligheter i miljön/arkitekturen, budget, tidsram och målgrupp. När så är möjligt bildas en arbetsgrupp med berörda parter, vilket brukar vara konstsekreterare, berörd enhet, konstnär, fastighetsägare, arkitekt, landskapsarkitekt, trafikplanerare, brukarrepresentanter samt eventuella andra beslutsfattare.

3) KONSTPROGRAM UPPRÄTTAS
Projektplan som sammanfattar syfte, mål, specifikationer avseende budget, tidsplan med mera formuleras.

4) VAL AV KONSTNÄR
Utifrån konstprogrammets specifikationer presenteras och väljs konstnär/er.

5) AVTAL OCH SKISSARBETE
Konstnären (eller konstnärerna, om det är ett parallellt skissuppdrag) tecknar avtal för skissarbete. Skisstiden brukar vara mellan fyra till sex månader. Konstnären för dialog med konstkonsult och berörda parter samt vid behov en säkerhetskonsult.

6) SKISSPRESENTATION
Konstnären presenterar sin idé och sina skisser. Arbetsgruppen bedömer arbetet och formulerar motivering.

7) VI SKRIVER KONTRAKT
Det upprättas och skrivs kontrakt med konstnären.

8) GENOMFÖRANDE
Konstnären arbetar i nära samarbete med konstkonsulten och berörda parter.

9) SLUTBESIKTNING
Representanter från projektgruppen slut-besiktigar konstverket tillsammans med konstnären.

10) DRIFTSPLAN
Det sammanställs en driftsplan för konstverkets underhåll.

11) INVIGNING
Det sätts samman ett informationspaket för det färdigbesiktigade konstverket som marknadsförs och invigs med pompa och ståt!

12) GARANTIBESIKTNING
Efter 2 år görs en garantibesiktning.

13) UTVÄRDERING
Projektet avslutas med en utvärdering.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.