Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Eriksviks gård 01

Beskrivning
Eriksviks gård med huvudbyggnaden från 1800-talets början samt en stor ladugård med två logar uppförd 1856. Ladugården är idag ombyggd till bostad. Eriksviks gård - invid Kilsviken i området Backeböl - bildades 1797 genom en sammanslagning av de båda torpen Lurbacka och Munkkärret, vilka ursprungligen hörde till Kummelnäs. Den äldre bebyggelsen samlad kring Eriksviks gård är utmärkande för 1840- och 60-talens schweizerstil med öppna verandor, ett flertal små balkonger, ljust målade snickerier och likaså ljust målade panelade väggar. Ladugården är idag ombyggd till bostad.Vid tidpunkten för fotot ägdes Eriksviks gård av Sture Lundgren. Foto tidigt 1930-tal.
Fotograf
Sture Lundgren
Årtionde
1930
Vet du mer om bilden Berätta för oss

Om du har kompletterande information är det värdefullt för arkivet att ta del av denna. Dock förbehåller vi oss rätten att redigera din text för publicering i databasen. Vi tackar på förhand för ditt bidrag.