Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

de Laval: Herrgården

Beskrivning
Herrgården i Järla, Nacka. Antikvarisk slutredovisning - PBL - utförd av Nyréns Arkitektkontor, 2010-11-22.