Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

de Laval: Hus 52, 56

Beskrivning
de Lavals Ångturbin, Turbinhallen och Provrumsbyggnaden i Järla. Byggnad Monteringshall, 52 samt Provrum och kraftcentral, 56. Antikvarisk slutredovisning - PBL - utförd av Nyréns Arkitektkontor, 2007-02-02.