Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Stäkets slagfält

Beskrivning
RIksantikvarieämbetet, Avdelningen för arkeologiska undersökningar. UV SYD, DOKUMENTATION AV FÄLTARBETSFASEN 2008:2, ARKEOLOGISK SLUTUNDERSÖKNING 2007. Angreppet mot fältskansarna Stäkets slagfält ånyo under luppen, 1719. Södermanland, Nacka socken, Skogsö 2:12 m.fl. Lst dnr 431-06-25490. Thomas Englund, Annika Knarrström, Bo Knarrström och Håkan Svensson.