Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Huvudb. Lilla Nyckelv. 04

Beskrivning
Lilla Nyckelvikens huvudbyggnad - sedd från framsidan - efter renoveringen 1996. Troligen är byggnaderna på Lilla Nyckel- viken uppförda vid samma tidpunkt som de på Stora Nyckelviken, d.v.s. på 1740- talet. Huvudbyggnaden, Röda stugan och uthuset på Lilla Nyckelviken reno- verades 1996. Huvudbyggnaden exte- riört och interiört, men Röda stugan och uthuset exteriört. Den 6 juni 1989 blev Lilla Nyckelviken klassat som kultur- historiskt intressant område. Foto 2004.
Fotograf
Karl Gabor
Årtionde
2000
Vet du mer om bilden Berätta för oss

Om du har kompletterande information är det värdefullt för arkivet att ta del av denna. Dock förbehåller vi oss rätten att redigera din text för publicering i databasen. Vi tackar på förhand för ditt bidrag.