Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kvarnholmens leksk. 01

Beskrivning
Kvarnholmens lekskola. År 1941 tog ett antal kvinnor initiativ till att starta en privat barnträdgård. KF (Kooperativa Förbundet) ställde utan kostnad en bibliotekslokal till förfogande samt anslog en mindre summa för driften. Vid flera tillfällen ansöktes om kommunala driftsbidrag, men dessa avslogs ända fram till 1945 då Stiftelsen Nacka Barn- och Ungdomsgårdar (N.B.U.) övertog barnträdgården. Verksamheten pågick fram till 1958 och lades sedan ned p.g.a. minskad efterfrågan. Foto 1957.
Fotograf
Eric Ericsson
Årtionde
1950
Vet du mer om bilden Berätta för oss

Om du har kompletterande information är det värdefullt för arkivet att ta del av denna. Dock förbehåller vi oss rätten att redigera din text för publicering i databasen. Vi tackar på förhand för ditt bidrag.