Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Oljeslageriet 02

Beskrivning
I Henriksborg låg ett gammalt saltbruk, som i slutet 1700-talet byggdes om till sjukhus för Danvikens hospital. Intill den gamla saltbruksbyggnaden uppfördes åren 1887-1888 ett oljeslageri dit firman G. Sommelius år 1888 flytttade sin verksamhet från Stadsgården i Stockholm. Fabriken förädlade linolja och rapsolja. Saltbruks- och hospitalsbyggnaden användes som bostadhus för arbetarna. Firman ombildades 1894 till aktiebolaget Sommelii fabriker, som samma år lät uppföra en ny stor fabrik - den "övre" fabriken - på berget bakom den äldre fabriken för tillverkning av linoleummattor, vaxdukar och andra oljeimpregnerade artiklar. Den övre fabriken var ett välkänt och dominerande inslag i stadsbilden. Prins Eugen (1865 -1947) skildrade oljefabriken och rökarna från dess båda höga skorstenar i ett antal målningar från 1900-talets första årtionde. Fabriksanläggningen övertogs av Svenska Oljeslageriaktiebolaget 1916, och var i drift fram ända in på på 1960-talet då den revs och ersattes av ett radhusområde. Den då helt tömda nedre fabriken togs 1982 i bruk av ett antal konstnärer för olika installationer i det gemensamma projektet "Ibid". Efter utställningen drabbades byggnaden av ett förödande pyromandåd och revs sedan. Foto 1955.
Fotograf
Okänd
Årtionde
1950
Vet du mer om bilden Berätta för oss

Om du har kompletterande information är det värdefullt för arkivet att ta del av denna. Dock förbehåller vi oss rätten att redigera din text för publicering i databasen. Vi tackar på förhand för ditt bidrag.