Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Boo fiskeläge 02

Beskrivning
Fiskeläget vid Boo gård är av gammalt datum med rötter ända ner till skiftet 1600- och 1700-talet. Fiskeriverksamheten upphörde på 1960-talet med den sista fiskarfamiljen Sundstedt, som i tre generationer bedrev fiske. År 1919 flyttade Karl-Wilhelm Sundstedt från Ingarö till Boo för att överta fiskeläget, som fiskaren Frans Hugo Westerberg innehaft i nio år. Fisket övertogs av sonen Karl-Algot Sundstedt, som i sin tur överlät verksamheten till sin son Edvin Sundstedt, som blev den sista yrkesfiskaren vid Boo fiskeläge. Av byggnaderna i fiskeläget är fiskarstugan och sjöboden uppförda före 1719 och har därmed skonats såväl då som senare från rysshärjningarna. Med tiden har fiskarstugan byggts om till viss del samt moderniserats invändigt, och används idag som åretruntbostad. Sedan den siste fiskaren Edvin Sundstedt upphört med yrkesfisket har det i kommunen unika fiskeläget huvudsakligen nyttjats av småbåtsägare. Bryggor har anlagts och stranden förlorat sin ursprungliga karaktär. Foto 1930-talet.
Fotograf
Folke Carlsson
Årtionde
1930
Vet du mer om bilden Berätta för oss

Om du har kompletterande information är det värdefullt för arkivet att ta del av denna. Dock förbehåller vi oss rätten att redigera din text för publicering i databasen. Vi tackar på förhand för ditt bidrag.