Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Verksamhetsstödet syftar till att ge kulturaktörer som producerar och/eller förmedlar kultur i Nacka möjlighet till långsiktig planering och förutsättningar för att driva och utveckla sin verksamhet. Verksamhetsstöd kan beviljas kulturaktörer som är professionellt verksamma inom konst- och kulturområdet och som bedriver en kontinuerlig verksamhet i Nacka.

Krav för verksamhetsstöd:

  • Verksamheten ska vara av stabil, kontinuerlig och konstnärlig karaktär, bedrivas på professionell nivå och ha stor betydelse för Nackas kulturliv.
  • Verksamheten ska vända sig till en offentlig publik i Nacka i form av till exempel konserter, festivaler, utställningar, föreställningar, uppläsningar eller visningar.
  • Verksamheten ska ha professionella utövare knutna till sig. Till dessa räknas personer som genomgått konstnärlig högskoleutbildning, annan kulturell yrkesutbildning eller som har dokumenterad erfarenhet inom konst-och kulturområdet..
  • Verksamheten ska beskrivas i form av en fullständig verksamhetsplan och budget samt en beskrivning av eventuella kommunalt finansierade uppdrag.

Ett års beviljat verksamhetsstöd innebär ingen garanti för fortsatt stöd. Stödet prövas årligen och bedömningen sker i konkurrens med andra sökande utifrån konstnärlig nivå och verksamhetsmässig utveckling. För att komma ifråga för verksamhetsstöd ska man ha varit verksam i Nacka i minst ett kalenderår innan stödet söks. Verksamhetsstöd kan beviljas till kulturverksamhet som inte uppfyller samtliga krav, men som bedöms vara särskilt kulturpolitiskt värdefull för Nacka.

Verksamhetsstöd söks senast 1 oktober för nästkommande verksamhetsår. Verksamhetsstöd kan sökas för upp till 300 000 kronor.

Sidan uppdaterades: