Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Kulturstöd

Så ska du som beviljats kulturstöd redovisa och informera

I all utåtriktad information ska det framgå att verksamheten/projektet får ekonomiskt stöd av Nacka kommun.
Observera att om verksamheten/projektet inte kan genomföras i enlighet med er bidragsansökan ska detta meddelas till Kultur- och fritidsenheten så snart som möjligt.

Utbetalning
Hela det beviljade kulturstödet betalas ut under förutsättning att redovisning för tidigare beviljade kulturstöd har redovisats.
Observera att om tidigare års kulturstöd ej har redovisats sker ingen utbetalning av kulturstöd.

Redovisning och lägesrapport
Verksamhet och projekt som sträcker sig längre än sex månader ska lämna in en lägesrapport efter halva tiden.
Lägesrapporten skickas in via det digitala systemet ApN och ska innehålla en kortfattad beskrivning över hur verksamheten/projektet framskrider och i vilken mån beviljat stöd kommer utnyttjas/ej utnyttjas. Om verksamheten/projektet är avslutat innan den 1 juni skickas en fullständig redovisning.

Redovisning ska göras via det digitala systemet ApN senast två månader efter avslutat projekt/arrangemang. Föreningen ska vid begäran kunna visa upp verifikationer på samtliga kostnader.

Sidan uppdaterades: