Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Hur du söker – och genomför ditt projekt

Klicka på knappen ”Ansök om Peng direkt” på kommunens webbsida nacka.se/pengdirekt. Är du under 18 år behöver du inte logga in. Där ska du fylla i ett digitalt ansökningsformulär som består av tre delar. På första sidan ska du fylla i information om dig som söker. På andra sidan ska du göra en projektbeskrivning där du berättar lite mer utförligt om ditt projekt när projektet ska genomföras och på vilken plats. Sista sidan innehåller en mall för att göra en ekonomisk kalkyl/budget för projektet. Alla fält märkta med en * måste fyllas i för att du ska kunna gå vidare.

Kontaktuppgifter

Här fyller du i vad du heter, var du bor och hur vi kan kontakta dig. Det är viktigt att du anger en e-postadress som du använder och kollar av ofta och ett telefonnummer där du kan bli uppringd eller kontaktad via sms. Du som är över 18 år lämnar också kontouppgifter. Här kan du också redan nu lämna namn och kontaktuppgifter till en referens. En referens ska vara någon som känner dig väl och kan beskriva dina förutsättningar för att genomföra ditt projekt, till exempel en lärare, konstnärlig ledare eller fritidsledare. Om du inte vet vem du kan ange som referens så klickar du i rutan ”Jag har ingen referens” så kommer du få hjälp att hitta en person som kan fungera som coach i ditt projekt.


Projektbeskrivning

I projektbeskrivningen berättar du om ditt projekt. Skriv en kort förklaring om vad du ska göra och hur upplägget ser ut, information om vem du/ni är som anordnar projektet och information om andra medverkande. Om formuläret inte räcker går det utmärkt att skicka in projektbeskrivningen separat som en bilaga till ansökan. Som tips kan det vara bra att få med svar på följande frågor:

• Vad är det för slags projekt och varför, och med vem och vilka?

• Var och när ska detta äga rum?

• Vilka tänker jag ska besöka projektet, vilka är publiken?

• Hur ska jag gå tillväga?

Ekonomisk beräkning/budget

Här gör du en budget för ditt projekt genom att beskriva vilka inkomster och utgifter du beräknar att få. Tänk på att budgeten ska vara balanserad. Det betyder att summan av alla utgifter ska vara lika mycket som summan av inkomsterna. Under kostnader fyller du i sådant som du kommer behöva betala för. Till exempel att hyra lokal, verktyg och teknik, betala gager, inköp av rekvisita, förbrukningsmaterial och liknande. Du kan inte använda pengarna för att köpa in inventarier. Inventarier är till exempel, möbler, apparater, verktyg eller annat som inte är att anse som förbrukningsmaterial. Det går dock bra att hyra sådant. Du kan heller inte använda pengarna till att betala ut lön till dig eller dina projektkompisar, sätta in pengarna på en föreningskassa eller använda dem för priser i tävlingar eller lotterier. Under intäkter fyller du i hur mycket du tror att projektet kan få i inkomst om du tänker ta betalt. Du kan också fylla i om du får andra bidrag eller sponsring i form av pengar. Sponsring i form av teknik, lokal eller annat som inte är pengar kan du beskriva i projektbeskrivningen och ska inte stå med som inkomst. Här skriver du också in hur mycket du söker i peng direkt så att totalsumman täcker upp samtliga kostnader du fyllt i ovan. Det går utmärkt att lämna den ekonomiska kalkylen, eller förklaringar till hur man har tänkt, som en bilaga.

Vad händer när jag har skickat in ansökan?

När ansökan har kommit in till kommunens handläggare kommer du att bli kontaktad för ett personligt möte. På mötet går vi igenom din ansökan tillsammans och om du inte har angett en referens så hjälper handläggaren dig att hitta en coach. Om du är under 18 år måste en vårdnadshavare intyga att vi kan betala ut stipendiet. Det görs via en egen e-tjänst på nacka.se/pengdirekt. Du kan även ta med en vårdnadshavare till mötet som får underteckna ett intyg på att vi får betala ut pengar till dig. I intyget anges till vilket konto pengarna ska utbetalas. Total handläggningstid är 3-4 veckor så lämna din ansökan i god tid. Du får besked på om din ansökan beviljats eller fått avslag via e-post.

Genomförande

När du genomför ditt projekt är det några saker du kan tänka på. För evenemang på offentliga platser behövs det oftast polistillstånd. Kontakta polismyndigheten i god tid före projektet. Polistillstånd kostar också pengar. Ta med små flyers att dela ut till besökare/publik/deltagare som kanske själva skulle vilja söka Peng direkt. Hos kommunen finns en rollup du kan låna och ställa upp där du har ditt genomförande så att det syns att ditt projekt har stöd med Peng direkt. På affisher och annan marknadsföring ska det stå: Med stöd av Nacka kommun eller: Med stöd av peng direkt, Nacka kommun. Tänk på att bara affischera där det är tillåtet. Om du använder sociala medier ska inlägg om projektet hashtaggas med #pengdirektnacka och #nackakommun. Dokumentera med bilder och film ditt genomförande så att du kan bifoga det till din redovisning. Skicka inbjudan och annan marknadsföring även till kommunens handläggare. Spara kvitton och räkningar på dina kostnader så att du kan bifoga till din redovisning.

Om projektet förändras

Ibland händer det att projekt förändras efter att ansökan beviljats och pengar betalats ut. Något inplanerat framträdande kanske avbokas, eller så kanske du behöver byta lokal och får andra hyreskostnader än beräknat. Du kanske måste ändra datum för genomförande. Det kan också handla om att du vill göra en ändring i budgeten och lägga den del av budgeten som skulle använts till scenografi till att betala artister istället. Om det sker förändringar i projektet är det viktigt att du meddelar kommunens handläggare.

Redovisa ditt projekt

När projektet väl är genomfört vill vi få in en kort redovisning av hur projektet gick. I redovisningen beskriver du hur projektet gick, vad som fungerade bra respektive dåligt och vilka inkomster och utgifter du har haft. Projektredovisningen gör du genom att klicka på knappen ”Redovisa Peng direkt” på nacka.se/pengdirekt. Redovisningen måste lämnas in till oss senast en månad efter att projektet har genomförts. Tänk på att bifoga dokumentation av ditt projekt i bilder/film och att bifoga kvitton och räkningar när du redovisar.

Kan jag behöva betala tillbaka pengar?

Ja. Om du inte gjort av med alla pengar som du fått ska överskottet betalas tillbaka. Om du använt pengarna på ett otillåtet sätt kommer den utgiften räknas bort från din redovisning vilket kan göra att du inte använt hela din budget. Om du inte alls kan genomföra ditt projekt av olika anledningar så ska pengarna återbetalas. Om du inte redovisar ditt projekt, tolkas det som att det inte är genomfört och du blir återbetalningsskyldig. Instruktioner för hur du betalar tillbaka pengar kommer du få av din handläggare. Om återbetalning inte inkommer enligt instruktioner skickas en faktura.

För dig som vill skriva ut informationen ovan finns här en pdf (PDF-dokument, 64 kB)

Sidan uppdaterades: