Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Saltsjöbaden

Villastaden och societetsbadorten Saltsjöbaden tillkom på initiativ av bankmannen Knut A Wallenberg, som köpte marken av egendomen Erstavik på 1880-talet. Syftet var att anlägga en bad- och kurort av kontinental typ med hotell, restaurang, badhus och strandpromenader samt med järnvägsförbindelse till Stockholm.

Saltsjöbaden invigdes i början på 1890-talet och utvecklades snabbt till en kombinerad badort och villastad. Redan 1896 hade ett 60-tal villor uppförts och i början av 1900-talet var samtliga 120 tomter på Neglingehalvön sålda. Karaktäristiskt för den tidiga villabebyggelsen är stora tomter med påkostade villor i tidstypisk panelarkitektur. Området har successivt kompletterats med villor från olika perioder, inte sällan ritade av landets mest framträdande arkitekter.

Framträdande byggnader

Inom riksintresseområdet finns flertalet märkesbyggnader. Grand Hotel med sin karaktäristiska silhuett vid Hotellviken byggdes 1892-1893. Arkitekten Erik Josephson gav byggnaden ett historieromantiskt utseende på typiskt 1890-talsvis. Svenska Dagbladet skrev vid invigningen att hotellet är ”hållet i en slags gammal stockholmsstil eller tysk renässans med torn, utsprång och spiror samt presenterar sig till det yttre som ett slott från vasatiden ungefär.” Ändå finns starka inslag av rekreationshotell, som till exempel de långa balkongpartierna som lär vara inspirerade av hotellbyggnader i Amerika.

Saltsjöbadens kyrka, ritad av Ferdinand Boberg, är en magnifik byggnad och ett landmärke med ett storslaget läge i Tattby på ett höjdparti ovanför Neglingeviken. Ett annat landmärke är observatoriet på Karlsbaderberget som uppfördes 1929-1937 för Kungliga Vetenskapsakademien. Tidigare hade Vetenskapsakademien hållit till på Observatoriekullen i Stockholm. Men föroreningar och ökad belysning till följd av stadens tillväxt hade försvårat de astronomiska observationerna och man var i behov av en ny plats utanför staden.

Sommar- och vintersportorten Saltsjöbaden

Saltsjöbaden lanserades tidigt som både sommar- och vintersportort. De två kallbadhusen på Restaurantholmen, Dambadhuset från 1916 ritat av Elis Kjellin och Herrbadhuset från 1925 av Torben Grut avspeglar Saltsjöbadens ursprungliga funktion som bad- och kurort, aven om orten också tidigt lanserades som en villaförort. Vid 1800-talets slut ansågs kalla havsbad vara bra for hälsan och stärkande friluftsliv låg i tiden. Ett idrottshistoriskt minne som berättar om planerna för ett svenskt Holmenkollen är bobsleighbanan från 1912, som ligger bredvid skidbacken och löper ner till Neglingeviken.

Av alla kulturhistoriskt intressanta villorna kan nämnas de så kallade Sjuvillorna som byggdes 1896 och representerar tidens fantasifulla och variationsrika villaarkitekturen. Ritningarna utfördes av arkitekten Eric Lundroth, som också ritat flera villor i Djursholm. Syftet med Sjuvillorna var att locka förmögna familjer från Stockholm att bosatta sig permanent i närheten av järnvägen. Saltsjöbaden lockade tidigt också konstnärer och andra kulturpersonligheter som Isac Grünewald vars villa har ett magnifikt läge vid Hotellviken.

Sidan uppdaterades: