Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Kultur

Stockholms farled och inlopp, Norra Boo - Vaxholm - Oxdjupet - Lindalssundet

Riksintresset sträcker sig från Saxarfjärden i öster via Vaxholm till Danvikstull i öster och omfattar den äldre sträckningen av farleden och delar av kustlandskapet och dess bebyggelsemiljöer. I riksintresset ingår även norra delen av Skurusundet som var farled innan trafiken kring 1600 kom att ledas runt Värmdölandet och via Vaxholms fästning.

Förutom Nacka berör riksintresset även Lidingö, Vaxholm och Värmdö kommuner och ansluter i väster mot Stockholm och riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården (AB 115). Farleden präglas idag av livlig båttrafik med Finlandsfärjor, Vaxholmsbåtar, pendelbåtar samt privatbåtar. Längs kusten finns ett antal äldre båtvarv och andra miljöer med koppling till båttrafiken och fritidsbåtar.

Dramatiskt branta bergssluttningar

Längs Nackas norra kust är skärgårdslandskapet med sprickdalslandskapets branta bergssluttningar hela tiden närvarande. Längst ut i öster är landskapet otillgängligt med stora obebyggda områden, medan kusten närmast Stockholm präglas av industrimiljöer och bostadsområden med mellanliggande bevarade partier av skärgårdslandskap.

Redan på 1500-talet etablerades de första industrierna vid Danviken, men den stora omvandlingen skedde under 1800-talet då en rad storskaliga industrier etablerades längs kusten på Kvarnholmen, kring Svindersviken och i Augustendal vid Nacka strand. Kajerna intill industrierna visar båttransporternas betydelse för etableringarna.

Sommarhus och sportstugor

Även kustens användning för sommarnöjen har en lång historia som börjar på 1700-talet då den framväxande borgarklassen ville dra sig undan stadens dåliga hygieniska förhållanden under somrarna. Sommarherrgårdar som Svindersvik samt Stora och Lilla Nyckelviken hör till denna epok.

Sommarvillorna längs den glest exploaterade östra kusten hör till utvecklingen av ångbåtstrafiken vid mitten av 1800-talet. Villorna som visar en provkarta på tidens arkitekturstilar som till exempel schweizerstil med förebild i alphyddor eller i en asymmetrisk cottagestil står i allmänhet på stora klippiga skogstomter och vänder sig mot stranden där även ångbåtsbryggor, badhus och båthus ligger.

Sportstugor och mindre fritidshus som smyger sig i skärgårdslandskapet berättar om tiden då allt fler fick möjlighet för att tillbringa några semesterveckor utanför staden. för införandet av lagstadgad semester på 1930-talet. Ett annat är semesterhemmet Visborgs minne vid Kungshamn som från början var avsedd för bryggeriarbeterskor.

Sidan uppdaterades: