Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Stor kultursatsning för Nackas barn och unga

Nu har kommunfullmäktige beslutat att Nacka som första kommun i landet kommer att införa kundval inom kulturskolan. Kursutbudet för barn mellan 7 och 19 år blir större jämfört med i dag och i de flesta fall sänks avgifterna.

Från och med höstterminen 2018 kan alla barn 7-19 år välja kulturkurser via kundval på kommunens hemsida.

Några nyheter för kulturskolan:

  • För äldre barn, 13-19 år, införs ett särskilt klippkort som har efterfrågats av unga. Med klippkortet kan tonåringar gå drop in-kurser när det passar dem.
  • Unga 20-24 år som går på särskola, kommer att omfattas av kundvalet.
  • Barn i familjer med rätt till ekonomiskt bistånd får gå kulturkurser gratis (det är redan infört för musikskolan).
  • Barn 7-19 år som är folkbokförda i Nacka kommer att kunna välja fyra olika kulturkurser per år.

Öppen, gratis kulturverksamhet som inte ställer något krav på föranmälan samt lovaktiviteter kommer att finnas kvar i samma form som idag och alltså inte omfattas av kundvalet.

Med en större möjlighet för aktörerna att utveckla sin verksamhet, vara flexibla och etablera sig med nya typer av kulturkurser hoppas kommunen öka jämställdheten genom att nå fler pojkar, tonåringar samt barn och unga med funktionsvariation.

– Att införa kundval inom våra kulturkurser är en stor satsning som gynnar Nackas barn och unga. I Nacka har vi, tack vare kundvalet, inga köer till våra musikskolor och nu inför vi samma modell även på kulturkursområdet, säger Anders Mebius, kultur- och fritidsdirektör i Nacka.

Läs handlingen som kommunfullmäktige fattade beslut om den 11 september 2017

Läs nyheten från maj 2017 då beslutet togs i kulturnämnden

Sidan uppdaterades: