Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fler fotbollsplaner på Järlahöjden

Kommunstyrelsen i Nacka kommun beslutade den 27 augusti om ett nytt inriktningsbeslut som omfattar bland annat antalet fotbollsplaner i framtida Nacka stad. Enligt det nya beslutet är inriktningen nu att bygga två 11-spelarplaner och en 7-spelarplan.

Enligt de ursprungliga planerna skulle en av de två 11-mannaplanerna för fotboll på Järlahöjden ersättas av en 7-mannaplan. Istället vill nu kommunstyrelsen pröva att inrymma ytterligare en 11-mannaplan på Järlahöjden. Fördelar och nackdelar med olika placeringar ska redovisas i det vidare arbetet.

Här kan du läsa beslutet

Sidan uppdaterades: