Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Föreningar se hit - Dags att söka aktivitetsbidrag

Aktivitetsbidrag baseras på antalet genomförda bidragsberättigade sammankomster i föreningens regi. Aktivitetsbidraget ligger även till grund för kommunens uträkning av föreningars träningstillfällen så det är av stor vikt att ansökningarna kommer in i tid för att fördelningen av träningstider ska kunna genomföras.

Fritidsnämnden fattade den 16 december beslut om att höja aktivitetsbidraget med en miljon kronor från och med den 1 januari, detta för att delvis kompensera för de höjda taxorna vid nyttjande av fritidsnämndens finansierade lokaler/anläggningar.

Sök aktivitetsbidraget senast den 25 februari för andra halvårets verksamhet (1 juli - 31 december).

Sidan uppdaterades: