Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Första stegen mot nya 11-spelarplaner i Boo

Två nya stora fotbollsplaner i Ramsmora, Boo är möjligt att genomföra tack vare ett avtal mellan Nacka kommun och markägaren Boo församling. Den 29 mars fattar kommunstyrelsen beslut om avtalet och därefter kan planeringen inledas.

Avtalet betyder att Nacka kommun arrenderar mark av Boo församling för att anlägga två fotbollsplaner, omklädningsrum och parkering. Vid ett positivt beslut av kommunstyrelsen kan avtalet undertecknas och byggstart kan inledas under andra halvåret av 2022. De två 11-spelarplanerna beräknas stå klara under 2023.

Den aktuella ytan omfattar cirka 26 000 kvadratmeter. Avtalet innehåller även en möjlighet att arrendera ytterligare cirka 4 000 kvadratmeter för att anlägga en 7-spelarplan längre fram.

Målet med avtalet är att öka kommunens kapacitet för nya idrottsanläggningar i form av konstgräsplaner för fotboll.

Sidan uppdaterades: