Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ung Nackakonst på Rosendal Garden Party

Var du en av besökarna under årets upplaga av Rosendal Garden Party i helgen? Då kanske du hann njuta av några av verken från utställningen ”Vi är framtiden” som visades på plats under helgens festival.

Utställningen i sin helhet har tidigare visats i Nacka stadshus och på Dieselverkstaden i Nacka. Dessutom har den visats i en unik utomhusutställning på utvalda busshållplatser och digitala skärmar runt om i kommunen. Nu fick delar av utställningen möjlighet att turnera vidare och visades under festivalen på Djurgården mellan den 14 och 16 juni.

Ung_konst_rosendal_21-Fixad.png

Konstverken visar porträtt av unga Nackabor i kreativa dekorationer och kläder. Utställningen var från början ett samverkansprojekt mellan Kulturhuset Dieselverkstaden och de kommunala fritidsgårdarna i Nacka. Projektets syfte var bland annat att ge mer utrymme åt kulturfrågor och skapa möjligheter för unga att utforska nya kreativa uttryck och bygga självförtroende. Dessutom ville man hitta inspirerande sätt att diskutera offentlig konst i Nacka utifrån ungas perspektiv.

Malou Bergman är konstnär och en del av Glimps som är initiativtagare till konstprojektet där de tillsammans med Nackaungdomar har skapat konsten och utställningen ”Vi är framtiden”. Malou är även konstansvarig för musikfestivalen Rosendal Garden Party och med stöd från festivalens Content Director Johanna Beckman blev det möjligt att visa en del av verken på plats under festivalens tre dagar.

– Konstverken passar så väl in på festivalens tema ”Positiva framtidsvisioner” som bland annat visat människan i transformation. Utöver att få ta del av konst har besökare själva fått transformeras med masker och kostym och det har hållits workshops på temat och mycket mer, säger Malou Bergman.

Då målet med utställningen ”Vi är framtiden” har varit att verken ska få ta ordentlig plats i det offentliga rummet placerades de utvalda verken centralt på festivalområdet, där de hängde väl synliga på ena sidan av ”front of house”.

– Det är väldigt vackert att se ungdomarna få ta plats på den här arenan med alla dessa stora stjärnor och musiker. Verken visar på en självständighet och nyfikenhet hos ungdomarna, det handlar inte om mode eller skapade i något kommersiellt syfte, utan det är en chans för ungdomarna att lyftas fram så som de själva valt att avbildas. Det känns både viktigt och roligt, avslutar Malou Bergman.

Läs mer

Tillbaka till framtiden: kreativt samarbete i Nacka

Vi är framtiden - en unik utomhusutställning i Nacka

Mer om Rosendal Garden Party.

Sidan uppdaterades: