Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

På grund av driftstörningar går det just nu inte att ringa Nacka kommun. Du kan nå kommunens medarbetare via deras direktnummer eller chatta med oss. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär det orsakar, och hoppas att felet kan åtgärdas snarast möjligt. Jour och alternativa telefonnummer finner du under kontakt och öppettider.

Så påverkar coronaviruset Covid-19 kultur och fritid

Kultur- och fritidsenheten har sammanställt frågor och svar med anledning av corona.

Vem beslutar om tillfällig stängning av kultur- och fritidsverksamhet?

Nacka kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Grundprincipen är att alla verksamheter ska vara öppna som vanligt. Uppstår det problem att bemanna verksamheterna anpassas öppethållande i samråd mellan huvudman och de som utför verksamheten. Går det inte alls att bemanna och behovet av verksamheten försvinner tas beslut om tillfällig stängning.

Vad gäller för de som hyr in sig i kommunens lokaler?

De som hyr in sig i kommunens lokaler för kultur och fritidsverksamhet ska med utgångspunkt från Folkhälsomyndighetens anvisningar bedöma om de kan genomföra verksamheten eller inte. Till exempel är det föreningarna själva som beslutar om de ska träna eller inte.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns verktyg för att göra riskbedömningar.

Varför håller vissa verksamheter öppet och andra stängt?

De ordinarie verksamheterna i bibliotek, museer, konsthallar, kulturhus och liknande utgör inte allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. Verksamheterna behöver därför inte stängas på grund av förbudet på max 50 personer. Alla verksamheter som inte omfattas av beslut från regering eller rekommendationer om stängning från Folkhälsomyndigheten har öppet. De som har stängt har stängt på grund av personalbrist eller brist på besökare.

Vilka åtgärder ska verksamheterna vidta för att minska smittspridningen?

Verksamheterna ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen:

Verksamheter

 • Möblera om på ett sätt som skapar större ytor och minskar trängsel.
 • Erbjud möjlighet att tvätta händerna eller tillgång till handsprit.
 • Sätta upp informationsblad.

Idrottsverksamheter

 • Se till att närkontakt mellan utövare undviks.
 • Skjut upp matcher och tävlingar.
 • Undvik trängsel genom att exempelvis begränsa antalet åskådare.
 • Hålla aktiviteterna utomhus i den mån det är möjligt.
 • Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövandet.

Personligt ansvar

 • Var noggrann med handhygien – tvätta händerna ofta och i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra på platser där människor samlas, både inom- och utomhus.
 • Håll avstånd till andra i kollektivtrafiken.
 • Avstå från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.
 • Håll avstånd till andra i badhus och gym. Undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Undvik att resa i rusningstid och avstå från onödiga resor.

Läs mer på FHM webbplats

Här har vi samlat vad som gäller för varje verksamhet. Observera att läget kan förändras med kort varsel både när det gäller öppettider och rekommendationer.
Läs mer om vad som gäller för:

Föreningslivet

Idrottsföreningar kan söka krisstöd i maj
Regeringens stödpaket på 500 miljoner kronor kommer fördelas med syfte att rädda idrottsförbunds och idrottsföreningars fortsatta överlevnad i hela Sverige.
Beslut och utbetalning av stöd till specialidrottsförbund och idrottsföreningar beräknas kunna fattas av Riksidrottsstyrelsen i mitten av juni. Läs mer på https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/idrottsforeningarkanfapengartillmidsommar

Rekommendationer om att hålla avstånd
Folkhälsomyndigheten har den 1 april kommit med nya rekommendationer som understryker vikten av att hålla fysiskt avstånd till varandra.

Idrottsföreningar bör

 • undvika närkontakt vid sina idrottsaktiviteter

 • om möjligt ha aktiviteterna utomhus

 • skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper

 • begränsa antalet åskådare

 • undvika att byta om i allmänna omklädningsrum och om möjligt byta om och duscha hemma

 • undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande.

Förbud mot sammankomster och tillställningar med fler än 50 deltagare
Från och med 29 mars gäller ett förbud mot sammankomster och tillställningar med fler än 50 personer. När det gäller träningar och mindre föreningsaktiviteter är det ansvarig förening/arrangör som beslutar om aktiviteten ska äga rum.

Ingen avbokningsavgift för lokaler
Nacka kommun tar bort avbokningsavgiften när idrottsföreningar ställer in träningar, cuper och arrangemang på grund av Covid-19. Beslutet gäller till och med den 30 april, därefter tas ett nytt beslut.

Råd till föreningar
Folkhälsomyndigheten poängterar vikten av att träningsaktiviteter, framför allt för barn och unga, fortsätter att bedrivas.
Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar

Folkhälsomyndigheten har kommit med en vägledning för mindre evenemang. Ta gärna stöd i detta.
Folkhälsomyndighetens riskbedömning av evenemang och sammankomster

Riksidrottsförbundet har en del information om hur idrottsföreningar kan agera med anledning av coronaviruset.
Riksidrottsförbundet: Vanliga frågor och om coronavirus och idrott.

Träna utomhus
I Nacka finns goda möjligheter att röra på sig utomhus. Observera att föreningarna har företräde på de utomhusytor och tider som de har bokat.
Läs mer om:

Nackas motionsspår här

Nackas utegym här

Bidra till att minska smittspridningen

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk.

 • Håll avstånd till varandra

 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.

 • Hosta och nys i armvecket.

 • Äldre över 70 år bör begränsa sina nära kontakter med andra och stanna hem.

Sporthallar och ishallar

Kommunens sporthallar och ishallar har öppet.

Allmänhetens åkning påverkas inte av förbudet mot allmänna sammankomster

Förbudet mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställning med fler än 50 personer gäller inte ordinarie verksamhet i ishallar, simhallar, bibliotek, kulturhus och liknande. Det innebär att allmänhetens skridskoåkning genomförs som vanligt.

Alla besökare har dock ett personligt ansvar att hålla avstånd till varandra.

Håll avstånd och ta personligt ansvar

 • Stanna hemma om du är sjuk eller har symtom som snuva, hosta eller feber.
 • Håll avstånd till andra när du tränar och byter om.
 • Byt om hemma.
 • Tvätta händerna ofta med varmt vatten och tvål.
 • Hosta/nys i armvecket.
 • Undvik sociala kontakter om du är 70 år eller äldre.

Extra städning har satts in med fokus på att torka av och desinfektera ytor som många människor kommer i kontakt med, exempelvis lysknappar, dörrhandtag och trappräcken. Det finns också ytdesinfektion placerat i hallarna så att verksamheten kan torka av redskap efter användning.

Fritidsgårdar och träffpunkter

Fritidsgårdarna har öppet som vanligt. Verksamheten anpassas och flyttas utomhus när det är lämpligt. En viktig del i verksamheten i dessa tider är att som vuxen finnas tillhands för ungdomarna och samtala om deras oro och om allt som händer runt omkring dem.

Vi har utökat städningen och desinfekterar utsatta utrymmen.

Information om handhygien och att man inte ska delta i verksamheten om man har förkylningssymptom kommuniceras på olika sätt och på olika språk.

Tjejcompaniet har anpassat verksamheten till en virtuell träffpunkt.

Fler åtgärder som beslutats är:

 • Skyltar på flera språk med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 • Att skicka hem besökare med minsta symtom
 • Möblera mer glest i lokalerna
 • Begränsa antalet personer vid aktiviteter som t ex TV-spel och bordtennis
 • Stänga eller kraftigt reducera café-försäljning
 • Maximera antalet besökare till 25 st.
 • Verksamhet utanför gården (utomhus) får inte överstiga 50 st. deltagare
 • Ta bort (pausa) aktiviteter som motverkar Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd mellan deltagare.

Simhallarna

Nacka simhall har öppet men Näckenbadet har stängt för allmänheten tills vidare.

Nacka simhall har anpassat sin verksamhet genom att:
• I omklädningsrum stänga två av tre skåp för att skapa yta och avstånd för de som behöver byta om för att simma.
• Stänga av ett antal duschar och satt upp anslag om att endast 2-3 åt gången får gå in i duscharna samtidigt.
• Säkerställa att det finns avstånd mellan de som badar genom att inte släppa in för många.
• Rekommendera föreningar att hålla fysträning utomhus och att minska sina grupper..

Biblioteken

Bibliotek har en mycket viktig funktion i samhället utifrån sitt uppdrag att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. På bibliotek har medborgare tillgång till information och teknik som idag är avgörande för att kunna delta i samhällslivet. Utifrån den viktiga rollen som biblioteken har idag måste de hållas öppet så länge det är möjligt.

Biblioteken håller öppet som vanligt men alla arrangemang är inställda tills vidare.

Verksamheten följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Information finns både på hemsidan och i bibliotekens lokaler på olika språk.

Andra åtgärder:

 • Lånetiden är utökad till 6 veckor
 • Inga förseningsavgifter
 • 5 e-lån per vecka, 28 dagars lånetid
 • 2 filmer i veckan
 • Böcker kan köras ut till låntagaren (kontakta din bibliotek)
 • Aktiviteter erbjuds i den digitala miljön

Museet HAMN

Museet Hamn har fram till den 28 mars haft öppet, men är nu stängt fram till 21 april. Museet har stängt på grund av personalbrist samt lågt besöksantal.

Kulturskolan

Vi håller öppet som vanligt för deltagare som är friska. Är du sjuk så måste du stanna hemma tills du är frisk och i ytterligare två dagar innan du kan komma till kulturskolan igen.

Andra åtgärder för att minska smittspridningen är:

• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
• Hosta och nys i armvecket och undvik att röra vid ansiktet.
• Rutiner för att undvika närhet.
• Kursledarna/lärarna medvetna och pratar med deltagarna om risker som ska undvikas.
• Konserter, uppvisningar ställs in.
• Undervisning i större grupper ställs in eller omgrupperas till mindre grupper
• Digital undervisning genomförs i olika hög grad där det är möjligt. I vissa fall är all undervisning digital.
• Byt om till danskläder hemma.
• Drick inte ur varandras vattenflaskor
• Gällande yngre elever, kom en förälder per barn och lämna gärna lokalen under dansklassen Undantag görs för barn som behöver tryggheten av en förälder / anhörig utanför salen.
• Lämna eventuella syskon hemma om det går.
• Utomhusaktiviteter kommer att tillämpas för att minska smittorisken gäller främst öppen idrott.
• Ökade städrutiner t.ex. extra rengöring av instrument, olika redskap och material som används i undervisningen, handtag.

Kulturhusen: Dieselverkstaden, Älta Kulturknut och Boo Folkets Hus

Verksamheterna har i dagsläget öppet som vanligt men har avbokat alla aktiviteter som riktar sig till målgruppen äldre.

Andra förändringar är:

 • Inga möten, sammankomster eller program med många deltagare.
 • Älta Kulturknut har stängt caféverksamheten.
 • Ökade städrutiner och information/affischering på olika språk om smittspridningsrisken.
 • Avbokningsavgiften för kulturhusens aktiviteter för äldre har tillfälligt tagits bort.

Sidan uppdaterades: