Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information
Uppleva & göra

Så påverkar coronaviruset covid-19 kultur och fritid

Information om kultur- och fritidsverksamheter med anledning av covid-19.

Gemensam regional inriktning gällande öppnande av kommunala verksamheter

Nacka kommun har tillsammans med andra kommuner i Stockholmsregionen antagit en samordnad inriktning avseende öppning av kultur- och fritidsverksamheten. Från och med den 17 maj öppnar vi nu succesivt upp verksamheterna.

Läs den gemensamma inriktningen här (PDF-dokument, 168 kB)

Vad gäller från och med 17 maj?

Verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att det inte riskerar att bidra till spridning av covid-19 och i applicerbara fall i enlighet med gällande lagstiftning. I de verksamheter som omfattas av begränsningsförordningen är fokus att verksamhetsutövaren har ett stort ansvar att säkerställa att den verksamhet som bedrivs sker i enlighet med vad som beskrivs i ”Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19”, vilket även innefattar gym-och sportanläggningar, badanläggningar, museer och konsthallar enligt 4 kap 1§.

Det är av yttersta vikt för de verksamheter som bedrivs (oavsett rådande lagstiftning eller förordning) att riskerna för trängsel minimeras. Om verksamhetsutövaren bedömer att de krav som beskrivs i ovanstående lagstiftning inte kan uppfyllas ska anpassningar eller prioriteringar ske. Om detta inte är möjligt bör inte öppning genomföras för hela eller delar av verksamheten. I det fall ytterligare prioriteringar inom verksamheter behöver göras föreslås att barn och unga prioriteras. Lokala bedömningar görs om särskilda förutsättningar föreligger.

1. Idrottsanläggningar för inomhusidrott kan öppnas successivt. Detta innefattar bland annat simhallar, inomhushallar, ishallar och fotbollstält. Utrymmen såsom omklädningsrum ska i möjligaste mån undvikas. Personer bör alltså komma ombytt till träning och duscha hemma.
2. Kulturskolans fysiska verksamheter kan återöppnas succesivt.
3. Idrottsanläggningar för utomhusidrott kan återöppnas successivt.
4. Öppen ungdomsverksamhet/fritidsgårdar kan återöppnas successivt.
5. Bibliotek kan återöppnas successivt.
6. Muséer och liknande verksamhet kan återöppnas successivt.

Här har vi samlat vad som gäller för varje verksamhet. Observera att läget kan förändras med kort varsel både när det gäller öppettider och rekommendationer.
Läs mer om vad som gäller för:

Föreningslivet

Träning
Från och med den 17 maj kan även de som är födda tidigare än 2001 träna organiserat och webbokningen öppnar igen.

Idrottsanläggningar för inomhusidrott öppnas. Detta innefattar bland annat inomhushallar, ishallar och fotbollstält. Utrymmen såsom omklädningsrum ska i möjligaste mån undvikas. Personer bör alltså komma ombytt till träning och duscha hemma.

Matcher
Från och med den 28 april 2021 kan föreningar med lagidrotter anordna en match eller tävlingsdag per lag och vecka utomhus för barn och unga födda 2002 eller senare. För individuella idrotter gäller att barn och unga kan tävla eller delta i en match utomhus max en gång per vecka. Matcher och tävlingar ska genomföras lokalt, eller med ett begränsat resande. Omklädningsrum skall undvikas. Trängsel måste undvikas vid resa dit och på plats. Matcher ska fortfarande inte förekomma för personer födda innan 2002.

Simhallarna
Simhallarna kommer att öppna 31 maj – och då med specialschema.


Undvik trängsel
Nacka kommun har satt upp affischer som anger hur många som får vistas samtidigt i varje lokalutrymme.

Föreningarna har ansvar att bedriva smittsäker träning och kan här ta hjälp av sina respektive specialförbund. In och utpassering i anläggningarna ska ske utan ökad risk för smitta.

Tänk på att läget fortsatt är allvarligt. Alla har en skyldighet att följa Folkhälsomyndighetens råd för att vi ska kunna bromsa spridningen av covid-19. Följ de allmänna råden! Håll avstånd. Tvätta händerna ofta. Stanna hemma om du känner dig sjuk. Det hänger på dig och mig. Vi behöver anstränga oss till vårt yttersta – tillsammans.

Till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd

Sporthallar och ishallar

Träning
Från och med den 17 maj kan även de som är födda tidigare än 2001 träna organiserat och webbokningen öppnar igen.

Idrottsanläggningar för inomhusidrott öppnas. Detta innefattar bland annat inomhushallar, ishallar och fotbollstält. Utrymmen såsom omklädningsrum ska i möjligaste mån undvikas. Personer bör alltså komma ombytt till träning och duscha hemma.

Matcher
Från och med den 28 april 2021 kan föreningar med lagidrotter anordna en match eller tävlingsdag per lag och vecka utomhus för barn och unga födda 2002 eller senare. För individuella idrotter gäller att barn och unga kan tävla eller delta i en match utomhus max en gång per vecka. Matcher och tävlingar ska genomföras lokalt, eller med ett begränsat resande. Omklädningsrum skall undvikas. Trängsel måste undvikas vid resa dit och på plats. Matcher ska fortfarande inte förekomma för personer födda innan 2002.

Simhallarna
Simhallarna kommer att öppna 31 maj – och då med specialschema.


Undvik trängsel
Nacka kommun har satt upp affischer som anger hur många som får vistas samtidigt i varje lokalutrymme.

Föreningarna har ansvar att bedriva smittsäker träning och kan här ta hjälp av sina respektive specialförbund. In och utpassering i anläggningarna ska ske utan ökad risk för smitta.

Tänk på att läget fortsatt är allvarligt. Alla har en skyldighet att följa Folkhälsomyndighetens råd för att vi ska kunna bromsa spridningen av covid-19. Följ de allmänna råden! Håll avstånd. Tvätta händerna ofta. Stanna hemma om du känner dig sjuk. Det hänger på dig och mig. Vi behöver anstränga oss till vårt yttersta – tillsammans.

Till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd

Fritidsgårdar och träffpunkter

Fritidsgårdarna är öppna för alla mellan 13-19 år men med begränsat antal besökare.

Tänk på att läget fortsatt är allvarligt. Alla har en skyldighet att följa Folkhälsomyndighetens råd för att vi ska kunna bromsa spridningen av covid-19. Följ de allmänna råden! Håll avstånd. Tvätta händerna ofta. Stanna hemma om du känner dig sjuk. Det hänger på dig och mig. Vi behöver anstränga oss till vårt yttersta – tillsammans.

Till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd

Simhallarna

Föreningsverksamheten öppnar upp för organiserad träning även för de som är födda 2001 och tidigare från och med 17 maj.

Nacka simhall kommer att öppna för allmänheten den 31 maj, och då med specialschema (mer information kommer.)

Näckenbadet är stängt för allmänheten fram till i höst. På Näckenbadet pågår endast föreningssim och simhallen kommer stänga fyra veckor under sommaren för underhållsjobb.

Simskolor pågår i Nacka simhall med anpassningar för att följa pandemilagen.

Biblioteken

  • Folkbibliotek kommer fortsatt hålla öppet för samhällsviktig verksamhet.
  • Ytterligare tider kan adderas för att lämna ut reserverade böcker.
  • Inga nöjesbesök på bibliotek. Alla nödvändiga besök ska hållas kort.
  • Begränsningar i antal samtida besökare på bibliotek ska göras med hänsyn till lokalernas storlek.
  • Allmänheten ska i första hand använda de digitala kanalerna som bibliotek erbjuder för att läsa tidningar och andra media, låna, reservera mm.
  • Bibliotek ska anpassa lokalerna ytterligare för att erbjuda den nödvändiga servicen på ett smitsäkert sätt.
  • Bibliotek kan på ett kontrollerat sätt erbjuda barnverksamhet för barn födda 2002 eller senare. Det kan vara korta besök av klasser/grupper eller uppsökande verksamhet. I mindre skala också tillsammans med annan aktör och för mindre grupper.

För mer info om öppettider och begränsningar i respektive bibliotek besök bibliotekens hemsida.
För Forum, Fisksätra och Orminge: Startsida - Forumbiblioteken i Nacka
För Diesel, Älta och Saltsjöbaden: Startsida - Dieselverkstadens bibliotek, Saltsjöbadens bibliotek och Älta bibliotek (dvbib.se)

Museet HAMN

HAMN – Slagfältsmuseet i Nacka – öppnar igen torsdagen 20 maj 2021.

Vi öppnar med alla tänkbara försiktighetsåtgärder.

Öppettider under sommaren 2021:

Maj: torsdag-fredag 12-16

Juni-Augusti: torsdag-söndag 12-16

Varmt välkomna!

Med anledning av den rådande Coronapandemin har museet HAMN begränsade öppettider. Förändringar i öppethållande kan genomföras med kort varsel. För aktuell information, se hemsidan www.hamnmuseum.se

Kulturhusen: Dieselverkstaden, Älta Kulturknut, Boo Folkets Hus och Fisksätra Folkets Hus

Kulturhusen kan succesivt öppna upp för allmänheten om verksamheten kan bedrivas på ett smittsäkert sätt. Verksamheten ska följa folkhälsomyndighetens föreskrifter för fritids-och kulturverksamhet och begränsa antalet besökare som vistas samtidigt i lokalerna enligt trängselföreskriften.

Sidan uppdaterades: