Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Uppleva & göra

Upphandling av Nacka kommuns fritidsgårdsverksamhet inleds

På fritidsnämndens möte den 25 mars beslutades att driften av Nacka kommuns fritidsgårdar ska upphandlas.

Syftet med upphandlingen är att fritidsgårdsverksamheten ska drivas effektivare och att verksamheten ska få ett större utvecklingsutrymme.

Enligt Nackas styrmodell ska tjänster och service ske antingen genom kundval eller upphandling. Kundval används för individuellt riktade tjänster som till exempel kulturskolan, förskola, skola och hemtjänst. Tjänster som vänder sig till alla medborgare som till exempel bibliotek och fritidsgårdsverksamhet ska upphandlas i konkurrens.

I kommunen finns det i dagsläget sju fritidsgårdar varav sex drivs av kommunen i kommunalt inhyrda fritidsgårdslokaler. Den sjunde drivs av Boo Folkets hus. Kommunen har också fem mindre föreningsdrivna mötesplatser som vänder sig till vissa målgrupper.

En förutsättning för upphandlingen är att organisera fritidsgårdsverksamheten på ett nytt sätt. Genom att införliva de idag målgruppsanpassade verksamheterna i fritidsgårdsverksamheten kan verksamheten utvecklas och bli mer effektiv. Det innebär att vissa fritidsgårdar delvis får ett förändrat och utökat uppdrag.

”I Nacka är grundtanken att vi genom upphandling eller kundval kan få ännu högre kvalitet och effektivitet i det vi erbjuder. Nu blir det riktigt spännande att se vilka nyskapande och intressanta anbud som vi får in när vi upphandlar driften av våra fritidsgårdar” säger Anders Mebius, kultur och fritidsdirektör i Nacka kommun.

Upphandlingen genomförs som ett öppet förfarande enligt Lagen om offentlig upphandling.

Frågor och svar om upphandlingen

Läs mer i tjänsteskrivelsen

Sidan uppdaterades: