Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Anders Mebius, kultur och fritidsdirektör i Nacka svarar på frågor.

Varför ska man upphandla driften av fritidsgårdarna?
Vi tror att vi genom att få in fler aktörer stimulerar nytänkande och innovation. Syftet är att konkurrensutsätta fritidsgårdsverksamheten och skapa en effektiv verksamhet som med ett brett utbud och hög kvalitet gynnar ungdomarna i Nacka kommun.

Blir det inte sämre kvalitet på fritidsgårdarna om det är det billigaste alternativet som vinner upphandlingen?
Nej, det är ingen upphandling om pris, utan en upphandling om kvalitet. Ersättningen kommer till största delen att vara fast och aktörerna kommer att utvärderas efter vilken kvalitet de kan erbjuda.
En mindre del
kommer att vara prestationsbaserad och det kommer även att finnas innovationsmedel som anordnarna kan ansöka om.

På vilket sätt kommer ungdomarnas behov och önskemål tas tillvara i upphandlingen?
I undersökningen Ung Livsstil framgår vad de unga efterfrågar på fritidsgårdarna. Det kommer att vara en viktig grund för de krav på verksamheten som ska formuleras i upphandlingsunderlaget.
Det är också viktigt att det finns utrymme för de nya leverantörerna att utveckla verksamheten, hitta nya nischer och hela tiden fånga upp nya behov hos ungdomarna.

Vad innebär det att vissa fritidsgårdar ska få utökat uppdrag för att möta fler behov?
Idag har vi fem mindre föreningsdrivna mötesplatser som vänder sig till vissa målgrupper. Genom att införliva dessa verksamheter i fritidsgårdarna kan fritidsgårdarna till exempel erbjuda tider för till exempel enbart flickor, HBTQ-ungdomar, unga med funktionsnedsättningar, ungdomar i gymnasieålder etc.
Det ska också ingå uppsökande verksamhet och att anordna aktiviteter på annan plats än fritidsgården.

Vad händer med personalen som i dag arbetar på de kommunala fritidsgårdarna?
Vid byte av driftsaktör för fritidsgårdarna ska verksamhetsövergång gälla för personalen, det innebär att personalen automatiskt följer med över till den nya arbetsgivaren.

Hur ska kommunen kontrollera och följa upp fritidsgårdsverksamheten när man har privata anordnare?
Uppföljning kommer att ske genom kundundersökningar, besöksstatistik, verksamhetsbesök, skriftliga redovisningar samt kontinuerliga möten mellan kommunen och anordnaren.

Sidan uppdaterades: