Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vill du driva fritidsgård i Nacka?

Brinner du för att ungdomar ska ha en meningsfull fritid? Driften av Nacka kommuns fritidsgårdar ska upphandlas.

I kommunen finns det i dagsläget sju fritidsgårdar varav sex drivs av kommunen i kommunalt inhyrda fritidsgårdslokaler. Fritidsgårdarna kommer att delas in i två geografiska grupper och i varje grupp finns en stor, en medelstor och en mindre fritidsgård. En aktör kan driva en grupp av fritidsgårdar (tre stycken) alternativt en enskild fritidsgård, samma aktör får dock inte driva alla fritidsgårdar.

Nacka kommun vill genom att få in fler aktörer stimulera till nytänkande och innovation. Syftet är att konkurrensutsätta fritidsgårdsverksamheten och skapa en effektiv verksamhet som med ett brett utbud och hög kvalitet gynnar ungdomarna i Nacka kommun.

Planerad avtalsstart är den 1 mars 2021.

Upphandlingen genomförs som ett öppet förfarande enligt Lagen om offentlig upphandling.

Till upphandlingen:
https://www.kommersannons.se/eLite/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=40444

Läs mer:

Sidan uppdaterades: