Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om kollo. Om du inte hittar svar på dina frågor kan du ringa Nacka kommun, telefon: 08-718 80 00.

FÅR MAN ÅKA PÅ SAMMA KOLLO SOM SINA KOMPISAR
Önskemål om att åka tillsammans med en kompis uppfylls så långt det går. Vi kan inte lova att alla som vill åka tillsammans (kompisar eller syskon) kommer att få plats på samma kollo eller får plats under samma period. I ansökan kan du ange vilken/vilka kompisar du vill åka med. Glöm inte att skriva namn och födelsenummer på de kompisar du vill åka med.

Observera att det är viktigt att dina kompisar anger samma kollogård och datum.

HUR BOR OCH ÄTER MAN PÅ KOLLO
På kollo bor man ofta tillsammans, fyra till sex barn i ett rum. I samma hus finns alltid en ledare som barnen kan vända sig till vid behov. Både barn och ledare hjälps åt med att utföra praktiskt arbete på kollogården, till exempel matlagning och städning. På vissa kollogårdar finns endast torrdass. Kontakta din kollogård om du vill veta mer.

På kollo får man tre lagade mål mat om dagen, frukost, lunch och middag. Dessutom får man mellanmål och kvällsmål. När man fått en kolloplats är det viktigt att anordnaren får veta om ditt barn behöver specialkost.

VEM FÅR ÅKA PÅ KOLLO
Barn som under vårterminen går i årskurs 4-9 och är folkbokförda i Nacka kommun kan ansöka om kolloplats. Andra kommuner kan ha andra åldersgränser.

Man kan endast söka kolloplats genom att fylla i en digital ansökan på kommunens hemsida. Vi tar inte emot ansökningar per telefon eller på pappersblankett. Vill du ha hjälp att fylla i ansökan på hemsidan, besök närmaste bibliotek, fritidsgård eller Nacka stadshus.

NÄR FÅR MAN MER INFO
Om ni har fått ett erbjudande om en kolloplats och tackat ja till platsen kommer kolloarrangören att bjuda in er till ett informationsmöte. Informationsmötet äger rum i maj. Under mötet kan ni ställa frågor, träffa personal och blivande kollokompisar samt få information om tid och plats för resan till kollo.

Varje kolloarrangör kommer även att skicka ut information om hur resan till kollogården går till, vad man ska ha med sig för utrustning med mera. Arrangören skickar även ut en kontaktblankett där du som vårdnadshavare kan informera personalen på kollot om ditt barns olika behov.

Hur funkar det om jag vill ha plats på ett annat kollo?

Nacka kommun har upphandlat kollo på Barnens ö och i Värmland. Kolloarrangörerna har ett antal platser på olika kollogårdar för barn och ungdomar från Nacka.

Om du vill ha plats för ditt barn på ett kollo som Nacka kommun inte har avtal med får du själv kontakta kolloarrangören. Du betalar då hela avgiften själv. Du kan alltså inte få någon form av kollopeng för att finansiera den mellanskillnaden som kan bli mellan en egen kolloavgift och det som en kolloarrangör vill ha betalt. De kolloarrangörer som kommunen inte har avtal med avgör själva vad de vill ha betalt av föräldrar.

NÄR KOMMER FAKTURAN
Fakturan för kollovistelsen skickas ut efter sommaren.

När man har tackat ja till erbjuden kolloplats har man gjort en bindande bokning. Det innebär att man inte längre kan avanmäla sig utan särskilda skäl. Om man blir sjukt och inte kan åka på kollo ska man anmäla detta till Nacka kommun och även skicka med ett sjukintyg.


HUR ANSÖKER MAN OM KOLLOPLATS
Ansökan görs på www.nacka.se/kollo via kommuns e-tjänst. För att göra en ansökan behöver du en e-legitimation. E-legitimation får du genom Skatteverket eller din bank. När du har skickat in ansökan får du på en gång en bekräftelse till den e-postadress du har uppgivit i ansökan. Ibland kan denna bekräftelse hamna som SPAM eller i övrig e-post. Kontrollera direkt att du har fått din bekräftelse.

Efter att du har skickat in din ansökan kan du logga in igen för att se vilka uppgifter du har lämnat. Det gör du här https://digitalatjanster.nacka.se, Välj ”Mina ärenden”.

Fyll i en ansökan per barn. Vill du ansöka om plats för flera barn ska du öppna ett nytt formulär för varje nytt barn.

Ansökningstid är från 17 februari klockan 10 till och med 17 mars klockan 24. Därefter gör Nacka kommun en fördelning av kolloplatserna.

Det är bra att veta att de flesta söker kolloplats i början eller i slutet av sommaren vilket kan göra det svårare att få plats under dessa perioder.

Du kan få hjälp med ansökan på närmaste bibliotek eller i receptionen på Nacka stadshus.

Har du frågor kring din ansökan, hör av dig till 08 - 718 80 00 eller e-post info@nacka.se

Observera att olika kommuner kan ha olika regler och rutiner för hur man ansöker om plats på kollo. Det som står på den här hemsida gäller endast för dig som söker plats genom Nacka kommun.

VILKEN ÄR SISTA DAG FÖR ANSÖKAN
17 mars 2021 är sista ansökningsdag. Därefter börjar Nacka kommun att fördela kolloplatserna.

HUR GÅR RESAN TILL KOLLO TILL
Kollogården ansvarar för resan till och från kollot. En ledare från kollogården åker alltid med. Resan till kollo kan exempelvis ske med SL-buss eller inhyrd buss. Mer detaljerad information om resorna ges av kolloarrangören på informationsmötet i maj.

KAN MITT BARN FÅ EXTRA STÖD
Ja, ditt barn kan få extra stöd under vistelsen på kollo. Om ditt barn behöver extra stöd ange detta i din ansökan.

VEM ANSVARAR FÖR KOLLOVERKSAMHETEN
Fritidsnämnden i Nacka kommun är ansvarig för den kolloverksamhet som kommunen har upphandlat och finansierar. Det betyder att kommunen granskar verksamheten och följer upp att den fungerar så som kommunen beslutat.

Respektive kolloarrangör ansvarar för innehållet och den dagliga verksamheten. Kolloverksamheten administreras av kommunen. Det betyder att kommunen svarar för informationen, ansökningar, fördelning av platser, avgifter och fakturor. Kommunfullmäktige beslutar om kollotaxan.

NÄR PÅ SOMMAREN ÄR DET LÄTTAST ATT FÅ PLATS
Det är lättast att få plats i mitten av sommaren. I början och i slutet av sommaren vill flest barn åka på kollo. Om du kan tänka dig att åka på kollo i mitten av sommaren ökar dina chanser att få en kolloplats.

NÄR FÅR MAN VETA OM MAN HAR FÅTT EN KOLLOPLATS
Erbjudande om kolloplats skickas ut via e-post mellan den 15 och 30 april. (Det kan hända att besked skickas ut tidigare.)

När du fått ett erbjudande har du åtta dagar på dig att tacka ja eller nej till platsen. Om ditt barn inte kan åka på kollo tackar du nej till erbjudandet och platsen erbjuds till annan sökande.

Om du tackar ja till erbjudandet blir din bokning av kolloplats bindande och en faktura skickas ut från Nacka kommun.

Sidan uppdaterades: