Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information
Kollo 2021

Vad kostar det att åka på kollo

När man åker på kollo betalar vårdnadshavaren en kolloavgift till Nacka kommun. Det är kommunfullmäktige som beslutat om vad det ska kosta att åka på kollo.

Vad det kostar beror på vårdnadshavarens inkomst, hur många barn från hushållet som åker på kollo och hur många dagar barnet är på kollo.

Här ser du avgiften per barn och dag.

Familjens sammanlagda inkomst före skatt

Avgift per dag och barn

Nivå 1

 0 till 27 000:-/månad

78:-/dag

Nivå 2

 27 001:- till 52 000 :-/månad

156:-/dag

Nivå 3

52 001:- och mer/ månad

350:-/dag

Syskonrabatt

Barn 2 från samma familj (ange samma vårdnadshavare och adress i anmälan) får 20 procent i rabatt.

Barn 3 från samma familj (ange samma vårdnadshavare och adress i anmälan) får 30 procent i rabatt.

Observera att taxan gäller för barn och ungdomar som är folkbokförda i Nacka kommun och som tilldelas kolloplats av kommun. Andra kommuner, som också har avtal om kolloplatser på Barnens Ö eller i Värmland, kan ha en annan taxa.

OM MAN ÅKER HEM I FÖRVÄG ELLER INTE VILL ÅKA på KOLLO

När vårdnadshavaren har tackat ja till den plats man har blivit erbjuden så förbinder vårdnadshavaren sig att betala för kolloplatsen, även om man får förhinder eller inte vill åka på kollo.

Om barnet åker hem tidigare från kollo eller blir hemskickat betalas inga pengar tillbaka. Om barnet däremot blir sjuk och inte kan vara kvar på kollo får vårdnadshavaren tillbaka pengarna för sjukperioden. Ett sjukintyg ska då skickas till Nacka kommun.

OM MAN VILL ÅKA PÅ ETT KOLLO/KOLLOGÅRD SOM NACKA KOMMUN INTE HAR PLATSER PÅ

Om barnet vill åka på ett kollo/kollogård, som inte finns med i Nacka kommuns kolloutbud, så får man söka det på egen hand. Det är bara kollon som kommunen har avtal med som går att söka via Nacka kommunens hemsida.

Sidan uppdaterades: