Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

För skolor

Fördelningsprinciper och avgifter för skolsim. Skolorna kan ansöka om tid för skolsim under perioden 15 mars - 15 april för kommande läsår.

Fördelningsprinciper och avgifter för skolsim gäller enligt beslut i fritidsnämnden den 14 juni 2012. Skolor som vill ha tider i simhallarna ansöker om detta mellan 15 mars och 15 april för kommande läsår.

Ansökan om tider för skolor

Hämta ansökningsformulär här

Efter att alla ansökningar har lämnats in fördelas tiderna på de sökande skolorna utifrån elevantal och skolår. Fördelningen görs med hjälp av ett poängsystem där varje elev i skolår 1-6 ger skolan 2 poäng, elev i skolår 7-9 ger 1 poäng och elev i gymnasieskolan ger 0,5 poäng.

De tilldelade tiderna ligger i heldagsblock under en sammanhängande tidsperiod. Skolan disponerar fritt den tilldelade tiden och väljer själv vilka åldrar och klasser som ska använda tiden.

Tider

Skolsimtider finns på skoldagar kl. 8.30-15.00. Max fyra banor per simhall kan fördelas. Antalet elever är begränsat till 12-15 elever per bana och timme.

Extra tider

Lediga tider inom den kommande fyraveckorsperioden kan bokas av alla skolor. Bokning görs på telefon hos idrotts- och fritidsenhetens bokningsgrupp.

Lilla bassängen

Vid behov kan även lilla bassängen bokas i samband med bokning av simbanor. Detta kostar inget extra. Men även om man har bokat tid i lilla bassängen kommer man att dela denna med allmänheten. Skolan kan alltså inte få disponera hela lilla bassängen själv, utan det kan förekomma att andra också badar samtidigt i bassängen.

Avgifter

Avgiften för skolbad är 75 kronor per bana och timme.

Vid sen avbokning eller uteblivit besök debiteras skolan. Avbokning ska göras på e-post senast 7 dagar före bokningstillfället. Om avbokning sker 2-6 dagar före debiteras 50 procent av avgiften för de banor skolan bokat. Vid avbokning samma dag debiteras 100 procent av avgiften. Om man uteblir utan att avboka debiteras skolan 500 kronor per bana.

Sidan uppdaterades: