Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Ung livsstil

Ung livsstil är en livsstilsundersökning som Nacka kommun genomfört vid två tillfällen för att få kunskap om vad ungdomar gör och vill göra på sin fritid och hur de mår.

Europas största studie om ungas livsstil

Ett statistiskt urval av skolklasser på högstadiet och gymnasiet på samtliga skolor i Nacka var utvalda att delta i studien 2016/2017.

Undersökningen är en del av en större studie, som genomförs sedan 30 år i ett antal kommuner i samarbete med Stockholms universitet och forskaren Ulf Blomdahl. Studien är en av Europas största studier av ungdomars livsstil. Nacka deltog i studien 1998 och kommer nu återigen vara med i detta forskningsprojekt. För att kunna följa en utveckling över tid och för att kunna jämföra med andra kommuner kommer undersökningen att genomföras i Nacka vart fjärde år framöver. Redan nu är det möjligt att se vad som hänt med ungdomars vanor och preferenser i Nacka mellan 1998 och 2016.

Ungdomar kan påverka Nackas utveckling

Detta är en möjlighet för ungdomar att påverka och en möjlighet för kommunen att ta del av hur ungdomar mår, vad de gör på sin fritid och vad de tycker att kommunen ska satsa på.

Enkäten innehåller frågor om

- vad ungdomar gör på sin fritid
- idrotts- och motionsvanor
- förtroendeuppdrag i föreningslivet
- hälsa, matvanor, droger
- biblioteks- och läsvanor
- fritidsgårdar
- musik- och kulturskolan
- trygghet och om man är rädd att vara ute på kvällar och helger
- skolan
- förtroende för vuxna och kompisar
- vad kommuner ska satsa på både totalt och inom idrottens respektive kulturens område
- Inflytande i kommunen i stort, i skolan och på fritiden

- Trivsel i livet, skolan och på fritiden

Elevernas livsstil och preferenser analyseras bland annat utifrån kön, bostadsområde, etnicitet, skolframgång och socioekonomisk bakgrund. Svaren bearbetas av medverkande forskare.

RESULTATET AV UNDERSÖKNINGEN KOMMER ATT ANVÄNDAS

Resultatet av Nackastudien kommer att redovisas och användas på olika sätt. Resultatet kommer bland annat ligga till grund för Nacka kommuns planering av kultur och fritid för unga när kommunen växer och utvecklas. Svaren från elever på skolor i Nacka kommer också vara ett bidrag till den nationella forskningen om ungas livsstil idag.

RAPPORTER

Här kommer olika rapporter och presentationer att publiceras.

Hämta foldern Ung livsstil i Nacka 2016 - 2017 här. Foldern är en populärversion av Nackastudien där de viktigaste resultaten sammanfattas.

Sidan uppdaterades: