Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Validering av kompetens

Har du kunskaper och erfarenhet du vill pröva på en arbetsplats? Arbetsmarknadsgruppen hjälper dig att hitta en arbetsplats, dokumenterar din kompetens och säkerställer att du kan det som behövs på arbetsplatsen!

Kontakt

Arbetsmarknadsgruppen/Validering
Smedjegatan 18 plan 5 (Sickla)
Telefon: 08-718 83 40

Sara Friberg
Arbetsmarknadskonsulent
Epost: validerad.kompetens@nacka.se
Telefon: 08-718 80 50

Rafiq Mohammad
Projektledare
Epost: validerad.kompetens@nacka.se
Telefon: 08-718 79 70

Få validerad kompetens på en arbetsplats

Arbetsmarknadsgruppen erbjuder dig som är 16-64 år och arbetssökande möjligheten att validera din kompetens på en arbetsplats under en praktikperiod.

Validering innebär att du får din kompetens, dina kunskaper och erfarenheter säkerställda. Det gäller både kompetens som du har skaffat genom studier, i arbetslivet och i vardagen.

Hur hjälper vi dig?

När du väljer Arbetsmarknadsgruppen som jobbexpert och vår validering genom praktik är vi ditt stöd genom valideringsprocessen. Tillsammans med en arbetskonsulent från Arbetsmarknadsgruppen kommer du, genom en kartläggning, att matchas mot en lämplig arbetsplats och påbörja din validering genom praktik.

Valideringen innebär att identifiera just din kompetens, dina kunskaper och erfarenheter, ge dig information om vad du behöver kunna i ett yrke och säkerställa att du har den kompetens som behövs på arbetsplatsen.

Under praktikperioden får du stöd av arbetsledaren på arbetsplatsen och arbetskonsulenten är ditt stöd under hela valideringsprocessen.

Mer om validering

Valideringsprocessen:

  • består av både kartläggning och bedömning av din kompetens,
  • identifierar, dokumenterar och säkerställa din verkliga kompetens sakligt och objektivt,
  • görs genom en praktik som ger inblick i arbetslivet och värdefull arbetslivserfarenhet och därmed ökar din anställningsbarhet,
  • ger dig ett tydligt underlag för CV och ett kompetensunderlag för studier och
  • sker via ett digitalt kvalitetssäkrat valideringsverktyg.

Sidan uppdaterades: