Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Förskola & skola

Idag har en majoritet av skolorna i Nacka avtal med Kulturhuset Dieselverkstaden. Våra kunder är både kommunala och privata förskolor och skolor.

Förskola och skola, klicka här för att boka skolkultur - bokakulturnacka.se

Kulturverksamheten som riktar sig skolorna finansieras genom Nacka kommuns satsning på en särskild kulturpeng för alla elever. Kriterierna för kulturpengen ligger till grund för innehållet och utformningen av verksamheten.

Idag erbjuder vi förskolor och skolor ett professionellt utbud av

* Scenkonst på professionellt utrustade scener

* Skolbio i samarbete med SF-bio

* Skapande verksamhet inom olika konstnärliga uttryck som drama, bild, musik och keramik

* Visningar och verkstäder i Nacka konsthall

* Kulturhistoriska vandringar i Nacka samt besök i Olle Nymans ateljéer

* Skapande skola-projekt

* Sexårskören som är Kulturhuset Dieselverkstadens unika produktion av och med förskoleklasserna - Sexårskören fyller 30 år 2019!

Med utgångspunkt barnkonventionen arbetar vi för att främja barns möjligheter att uttrycka sig genom kultur och konst samt värnar om barns rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Barn ska ha möjlighet att höras och påverka i frågor som rör dem, varför vi aktivt strävar mot att alltid beakta barns delaktighet och inflytande i de projekt och aktiviteter vi genomför.

Sidan uppdaterades: