Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Tid
Se Nacka konsthalls öppettider
Plats
Nacka konsthall
Adress
Marcusplatsen 17
Målgrupp
Alla är välkomna!
Arrangör
Kulturhuset Dieselverkstaden
Pris
Gratis

Nacka konsthall: Oro

Svart garn eller hår

Sommarutställning i Nacka konsthall som bjuder på varierade uttryck. Utställningen är curerad av Jonatan Habib Engqvist och pågår 30 maj - 8 september. Vernissage 30 maj 16:00.

"Även i mörka tider
må det sjungas
då kommer det att sjungas
om dessa mörka tider."
- Bertolt Brecht

Oro signalerar ångest, nervositet, ängslan, bävan. O-ro är att inte kunna vara still. Samtidigt kan den vara paralyserande. Känslan av att stå ensam i sin maktlöshet inför det obekanta i det välkända. Det ovissa i det som är otvivelaktigt. För att utmana den uppfattningen behöver de onda aningarna emellanåt utryckas, provoceras och gestaltas så att de får form. Om det görs tillsammans med andra kan det rentav gå att övervinna dem. I den här utställningen delar ateljéföreningen Oron med sig av farhågor, föraningar och orosmoln. Men även den gemenskap som uppstår i ateljéföreningens delade vardag. Måhända är det värt att tänka på att oro även är namnet på det lilla balanshjul som håller reda på tiden i vissa typer av mekaniska urverk, och att ordet på latinska språk betyder guld. Välkommen in i Orons värld!

Ateljéföreningen Oron består av Amalia Årfelt, Anna Ekros, Birgitta Muhr, Jan Kruse, Joakim Samson, Nikolina Ställborn, Roland Persson och Torbjörn Berg.

Fotograf: Birgitta Muhr

Curator: Jonatan Habib Engqvist

Fri entré.

Klicka på länken för att se Nacka konsthalls öppettider.

"In the dark times
Will there be singing?
Yes, there will also be singing
About the dark times"
- Bertolt Brecht

The Swedish word “oro” literally means unrest. It signifies concerns, worries, anxiety. A movement that also can be paralyzing. The feeling of standing alone in your powerlessness in face of the unknown in the familiar. The uncertainty of what is indubitable. To challenge this, bad premonitions sometimes need to be expressed, provoked, and shaped. If this is done together with others, it can even be possible to overcome them. In this exhibition, the studio association Oron shares fears, premonitions, and storm clouds. But also the community that arises through the mutual everyday life of the studio association. Perhaps it is worth considering that in the Scandinavian languages, oro also is the name of the small balance wheel that keeps track of the time in some types of mechanical clockwork, and that the word in Latin means gold. Welcome to Oron's world!

Oron studioassociation consists of Amalia Årfelt, Anna Ekros, Birgitta Muhr, Jan Kruse, Joakim Samson, Nikolina Ställborn, Roland Persson and Torbjörn Berg.

Curator: Jonatan Habib Engqvist

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera. Du kan alltid använda listvyn för att se aktuella evenemang.

{"markers":[{"position":{"lat":59.3052761,"lng":18.1214188},"content":"<div class=\"c-event-teaser c-buffer-box c-buffer-box--no-padding\">Marcusplatsen 17</div>"}]}

Sidan uppdaterades: