Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Justerade riktlinjer gällande Coronapandemin.

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med den tillförordnade smittskyddsläkaren i Region Stockholm, beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län. Bakgrunden till beslutet är den ökade smittspridningen i regionen. Vänligen ta del av våra justerade riktlinjer i Nacka musikskola.

För att undvika trängsel vid våra spellokaler ska hämtning och lämning av barn ske utomhus. Endast elever och lärare får vistas inne i våra lokaler.

Konserter
Alla konserter höstterminen 2020 är inställda.

Övrig information om undervisningen
Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer i stort och Nacka musikskola har fokus på att hålla igång undervisningen på plats. På grund av hög sjukfrånvaro kan en del lektioner komma att ställas in, men vi räknar med att lektionsantalet på 27 gånger under ett läsår kommer genomföras. Om möjligt erbjuder vi extra lektioner eller lektioner på distans.

Ämnesundervisning (1 - 4 elever)
Ämnesundervisningen sker antingen på din ordinarie spelplats eller på distans. Om du inte kan komma till oss kan möjligheten finnas att möta dig via distansundervisning. Se vidare riktlinjer från kommunen.

Frågor och svar gällande kulturverksamheten - Corona

Gruppundervisning
Vi anpassar gruppundervisning utefter lokalen för att hålla distans till varandra. Det kan betyda att större grupper delas i mindre grupper och där kan lektionstiden komma att påverkas. Din lärare ger information om vad som gäller.

Allmänna riktlinjer
Precis som vanligt gäller att eleven är välkommen på lektionen om man är frisk. Vid sjukdom (även milda symtom) ska eleven stanna hemma upp till två dagar efter tillfrisknande. Frånvaro anmäls som tidigare till berörd lärare.

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, nysa och hosta i armvecken och undvika att peta sig själv i ansiktet.

Sidan uppdaterades: