Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Information om vår undervisning från 25/1 2021

Från den 25 januari håller vi verksamheten öppen och undervisningen sker på plats, samt erbjuder fjärrundervisning där det är påkallat och vid behov.

För att undvika trängsel vid våra spellokaler ska hämtning och lämning av barn ske utomhus. Endast elever och lärare får vistas inne i våra lokaler.

Konserter
Alla konserter fram till påsklovet 2021 är inställda.

Övrig information om undervisningen
Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer i stort och Nacka musikskola har fokus på att hålla igång undervisningen på plats. På grund av hög sjukfrånvaro kan en del lektioner komma att ställas in, men vi räknar med att lektionsantalet på 27 gånger under ett läsår kommer genomföras. Om möjligt erbjuder vi extra lektioner eller lektioner på distans.

Ämnesundervisning (1 - 4 elever)
Ämnesundervisningen sker antingen på din ordinarie spelplats eller på distans. Om du inte kan komma till oss kan möjligheten finnas att möta dig via distansundervisning. Se vidare riktlinjer från kommunen.

Frågor och svar gällande kulturverksamheten - Corona

Gruppundervisning
Vi anpassar gruppundervisning utefter lokalen för att hålla distans till varandra. Det kan betyda att större grupper delas i mindre grupper och där kan lektionstiden komma att påverkas. Din lärare ger information om vad som gäller.

Undervisning i kulturhus
Kulturhusen omfattas av pandemilagen, vilket innebär att du som elev behöver vänta inför din lektion utomhus. Du går direkt in till din lektion vid lektionsstart.

Allmänna riktlinjer
Precis som vanligt gäller att eleven är välkommen på lektionen om man är frisk. Vid sjukdom (även milda symtom) ska eleven stanna hemma upp till två dagar efter tillfrisknande. Frånvaro anmäls som tidigare till berörd lärare.

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, nysa och hosta i armvecken och undvika att peta sig själv i ansiktet.

Sidan uppdaterades: